Sökning: "förtroendekriser"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet förtroendekriser.

 1. 1. ”Vafan är det som händer?” : En retorisk studie av Dan Eliassons offentliga försvar under fyra förtroendekriser inom svenska myndigheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Max Kolthoff; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har tagit uttryck i två separata delar. Dels har syftet bestått av att undersöka Dan Eliassons retoriska strategier i hans offentliga försvar. Dels har en strävan av att finna likheter och skillnader i Eliassons apologior varit av intresse. Ett etiskt förhållningssätt har dessutom applicerats. LÄS MER

 2. 2. Interkulturell krisretorik : - En komparativ studie av två kulturellt skilda förtroendekriser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alice Lundberg; Johanna Rådén; [2017]
  Nyckelord :Retorik; imagereparation; ethos; förtroendeskapande; kriskommunikation; kultur; skandal;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka den kriskommunikativa respons som Finland respektive Ryssland gav till följd av två omfattande dopingskandaler. Det för att kunna jämföra imagereparation i två olika kulturer och kartlägga vilka imagereparerande strategier som tillämpas som en del i skapandet av ethos, samt hur de kan förstås utifrån kulturteori. LÄS MER

 3. 3. ”Från djupet av mitt hjärta… Förlåt, förlåt ossoch förlåt mig - Från djupet av mitt hjärta.” : - En studie av hur ett fackförbund hanterar en medialiserad skandal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Ebba Rosell; Viktor Birlev; [2016]
  Nyckelord :Förtroendekris; skandal; fackförbund; Kommunal; image repair theory; situational crisis communication theory; retorik; konnotation; kroppsspråk.;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: ”Från djupet av mitt hjärta… Förlåt, förlåt oss och förlåt mig - Från djupet av mitt hjärta.” - En studie av hur ett fackförbund hanterar en medialiserad skandal. Författare: Viktor Birlev och Ebba Rosell. LÄS MER

 4. 4. Vad fort det går! – en studie av offentliga verksamheters inställning och lärande av krishantering i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jesper Franke; Johanna Lyngarth; [2013-02-12]
  Nyckelord :kriskommunikation; krishantering; krisberedskap; sociala medier; offentliga verksamheter; inställning; lärande;

  Sammanfattning : Titel: Vad fort det går! – en studie av offentliga verksamheters inställning och lärande av krishantering i sociala medierFörfattare: Jesper Franke och Johanna LyngarthUppdragsgivare: Bengt Johansson, JMGKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, institutionenför journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs Universitet.Termin: Höstterminen 2012Handledare: Mathias A. LÄS MER

 5. 5. Somliga går med trasiga skor - en studie av Rädda Barnens kriskommunikation i fallet barnfattigdom i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linn Hultén; [2013]
  Nyckelord :kriser; krishantering; kriskommunikation; Rädda Barnen; Uppdrag Granskning; sociala medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Somliga går med trasiga skor - en studie av Rädda Barnens kriskommunikation i fallet barnfattigdom i Sverige Institutionen för kommunikation och medier Kandidatkurs i medie- och kommunikationsvetenskap Linn Hultén Kris, krishantering, kriskommunikation, Rädda Barnen, Uppdrag Granskning, sociala medier Förtroendekriser, till skillnad från fysiska kriser, ses som subjektiva företeelser som definieras via medierna av allmänheten. De sociala mediernas utveckling har förändrat förutsättningarna för kriskommunikation genom att omforma den medialogik som tidigare reglerat informationsförmedlingen vid kris. LÄS MER