Sökning: "förtroendekriser"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet förtroendekriser.

 1. 1. Interkulturell krisretorik : - En komparativ studie av två kulturellt skilda förtroendekriser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alice Lundberg; Johanna Rådén; [2017]
  Nyckelord :Retorik; imagereparation; ethos; förtroendeskapande; kriskommunikation; kultur; skandal;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka den kriskommunikativa respons som Finland respektive Ryssland gav till följd av två omfattande dopingskandaler. Det för att kunna jämföra imagereparation i två olika kulturer och kartlägga vilka imagereparerande strategier som tillämpas som en del i skapandet av ethos, samt hur de kan förstås utifrån kulturteori. LÄS MER

 2. 2. ”Från djupet av mitt hjärta… Förlåt, förlåt ossoch förlåt mig - Från djupet av mitt hjärta.” : - En studie av hur ett fackförbund hanterar en medialiserad skandal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Ebba Rosell; Viktor Birlev; [2016]
  Nyckelord :Förtroendekris; skandal; fackförbund; Kommunal; image repair theory; situational crisis communication theory; retorik; konnotation; kroppsspråk.;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: ”Från djupet av mitt hjärta… Förlåt, förlåt oss och förlåt mig - Från djupet av mitt hjärta.” - En studie av hur ett fackförbund hanterar en medialiserad skandal. Författare: Viktor Birlev och Ebba Rosell. LÄS MER

 3. 3. Vad fort det går! – en studie av offentliga verksamheters inställning och lärande av krishantering i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jesper Franke; Johanna Lyngarth; [2013-02-12]
  Nyckelord :kriskommunikation; krishantering; krisberedskap; sociala medier; offentliga verksamheter; inställning; lärande;

  Sammanfattning : Titel: Vad fort det går! – en studie av offentliga verksamheters inställning och lärande av krishantering i sociala medierFörfattare: Jesper Franke och Johanna LyngarthUppdragsgivare: Bengt Johansson, JMGKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, institutionenför journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs Universitet.Termin: Höstterminen 2012Handledare: Mathias A. LÄS MER

 4. 4. Somliga går med trasiga skor - en studie av Rädda Barnens kriskommunikation i fallet barnfattigdom i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linn Hultén; [2013]
  Nyckelord :kriser; krishantering; kriskommunikation; Rädda Barnen; Uppdrag Granskning; sociala medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Somliga går med trasiga skor - en studie av Rädda Barnens kriskommunikation i fallet barnfattigdom i Sverige Institutionen för kommunikation och medier Kandidatkurs i medie- och kommunikationsvetenskap Linn Hultén Kris, krishantering, kriskommunikation, Rädda Barnen, Uppdrag Granskning, sociala medier Förtroendekriser, till skillnad från fysiska kriser, ses som subjektiva företeelser som definieras via medierna av allmänheten. De sociala mediernas utveckling har förändrat förutsättningarna för kriskommunikation genom att omforma den medialogik som tidigare reglerat informationsförmedlingen vid kris. LÄS MER

 5. 5. Svepande Mediehantering : En studie om förtroendekriser som konsekvens av medioker mediehantering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emelie Mårtensson; Sofia Linge; [2013]
  Nyckelord :Parken Zoo; förtroende; Kalla fakta; skandal; mediehantering; förtroendeförlust;

  Sammanfattning : On October 17, 2012, TV4 broadcasted an episode of the documentary series Kalla fakta. The episode received a lot of attention when it revealed that Parken Zoo, a very popular destination for families, was not as well maintained beneath the surface as it gave the impression of being. LÄS MER