Sökning: "förtroendeman"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet förtroendeman.

 1. 1. Förtroendemannaorganisationer : en jämförelse mellan Swedish Meats och Danish Crown

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Johan Nilsson; [2004]
  Nyckelord :lantbrukskooperation; jordbrukskooperation; kooperation; styrelse; förtroendeman; Swedish Meats; Danish Crown;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utreda hur de egenskaper, som kännetecknar Swedish Meats förtroendemannaorganisation, påverkar företagets framgång i termer av volym- och medlemsutveckling. Denna utvärdering görs genom en jämförelse med Danish Crowns förtroendemannaorganisation. LÄS MER

 2. 2. Ledighet för facklig förtroendeman En undersökning av lag och avtal och dess tillämpning i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annika Andersson; [2003]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lagstiftningen gällande en facklig förtroendemans rätt till ledighet är skriven som en ram, där arbetsmarknadens parter skall avtala om dess tillämpning. Det varierar mycket på arbetsmarknaden huruvida sådana avtal finns och vad de innehåller. LÄS MER