Sökning: "förtryck"

Visar resultat 1 - 5 av 485 uppsatser innehållade ordet förtryck.

 1. 1. Dokument analys om riskbedömningsinstrument för polis och socialtjänst inom hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Astrid Mingungu; Wigerström Björkqvist Siri; [2023]
  Nyckelord :honor-related violence; Patriark; social service; police; hedersrelaterat våld; Patriark; polis; Socialtjänst;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har allvarliga fall av hedersrelaterat våld och förtryck uppmärksammats, vilket har berört och skakat om det svenska samhället. De främsta anklagelserna mot dessa utsatta kvinnor är att de har kränkt familjens heder. LÄS MER

 2. 2. Hedersrelaterat våld och förtryck : En analys av det nya hedersbrottet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Selma Sahinovic; [2023]
  Nyckelord :Heder; Hedersbrott; Våld och förtryck; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersförtryck; Juridik;

  Sammanfattning : Sedan 1990-talet har hedersvåld och förtryck uppmärksammats som ett samhällsproblem. För att förhindra hedersrelaterat våld och förtryck har lagstiftaren vid åtskilliga tillfällen vidtagit straffrättsliga åtgärder. LÄS MER

 3. 3. Det alltid närvarande subliminala uttrycket

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Anna Bejefalk; [2023]
  Nyckelord :The male gaze; subliminalt; androgyntseende; androgynt; den Andre;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar tre konstverk av konstnären Vilija Vitkute, med fokus på begreppet The male gaze som myntades av den feministiska filmteoretikern Laura Mulvey genom hennes essä Visual Pleasure and Narrative Cinema från (1975). Genom en bildsemiotisk analys, som tillkom 1964 av en publicerad bildanalys av semiotikern Roland Barthes, med beaktning på performativitetsteori av språkfilosofen J. LÄS MER

 4. 4. "Samverkan kring heder är A och O" : En kvalitativ studie om samverkan kring hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sararoz Michel; Marina Zado; [2023]
  Nyckelord :Honour; honour based violence; honour killing; honour based violence and oppression; collaboration; collaboration group.; Heder; hedersvåld; hedersmord; hedersrelaterat våld och förtryck; samarbete; samverkan; resursgrupp;

  Sammanfattning : This study examines social authorities' experiences of what it is like to work and collaborate with honour-related violence and oppression. All respondents come from different authorities and are members of a collaboration group aiming to collaborate and work against honour-related violence and oppression. LÄS MER

 5. 5. Det gängkriminella säkerhetshotet : En postkolonial probleminramningsanalys av Tidöavtalet och 2022 års regeringsförklaring

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Nicole Nguyen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har till syfte att analysera hur regeringen och Sverigedemokraterna framställer den grova organiserade gängbrottsligheten som ett hot mot Sveriges inre säkerhet i Tidöavtalet respektive 2022 års regeringsförklaring, utifrån ett postkolonialt perspektiv. Med detta ämnar studien synliggöra varför gängkriminaliteten ges en så stor del av det säkerhetspolitiska fokuset trots det traditionella militära hot Sverige står inför idag, med Ryssland och dess krig i Sveriges närområde. LÄS MER