Sökning: "förundersökningssekretess"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet förundersökningssekretess.

  1. 1. Den misstänktes rätt till insyn i polisens spaningsmetoder - en avvägning mellan ett effektivt försvar och en effektiv brottsbekämpning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Camilla Lind; [2013]
    Nyckelord :straffprocessrätt; straffrätt; insynsrätt; förundersökning; spaningsmetoder; informatör; infiltration; partsinsyn; förundersökningssekretess; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar två mycket starka och ibland motstående intressen. Den misstänktes möjlighet att på ett effektivt sätt förbereda sitt försvar genom rätten till insyn i förundersökningen och intresset av en effektiv brottsbekämpning genom skydd för uppgifter om spaningsmetoder. LÄS MER