Sökning: "förutsättningar för motivation i förändringsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden förutsättningar för motivation i förändringsarbete.

 1. 1. Man behöver inte vara proffs : En studie av viktiga framgångsfaktorer i förbättringsarbete inom svensk sjukvård

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Dorota Försth; [2020]
  Nyckelord :Lewin; improvement work; working methods; healthcare; Lewin; förbättringsarbete; arbetssätt; sjukvård;

  Sammanfattning : Intresset för förbättringsarbete ökar med kundernas hårdare krav på kvalitet och efterfrågan av individanpassade tjänster. Dock finns det också en allmän uppfattning om att 70 procent av förbättringsarbetena misslyckas vilket kan tyda på att ett förbättringsarbete är krävande och svåruppnåeligt. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om anställdas motivation, inställning och uppslutning vid byte av LMS system - och hur dessa främjas genom stöd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jacob Leiman; Jonathan Wiese; [2020]
  Nyckelord :Organisationsförändring; Förändringsarbete; LMS; Inställning; Motivation; Kommunikation; Uppslutning; Implementation; Anställdas upplevelser;

  Sammanfattning : En stor utmaning för företag idag är det ökade behovet av IT-lösningar för att kunna vara effektiva och produktiva. Dessa IT-lösningar leder ofta till att arbetsrutiner och processer förändras och omdefinieras, vilket påverkar de anställdas dagliga arbete. LÄS MER

 3. 3. Förbättring av den internt bristande kommunikationen inom Anticimex med fokus på kundtjänstavdelningen i Sollentuna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Oliver Kjellqvist; [2018]
  Nyckelord :Change leadership; communication; motivation; TQM; quality management; Förändringsledarskap; kommunikation; kvalitetsteknik; motivation; TQM.;

  Sammanfattning : Dagens omvärldsförhållanden ger oss nya förutsättningar till kontinuerligt förändringsarbete. Nyckeln till ett lyckat förändringsarbete är att anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna där förändringar ses som möjligheter istället för risker. LÄS MER

 4. 4. Jag vill aldrig bli så stor igen : En kvalitativ studie om motiovation till bibehållande av en lägre vikt efter viktnedgång

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Beatrice Bremsjö; My Hallberg; [2016]
  Nyckelord :Viktbibehållande; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund Övervikt är ett ökande problem i världen, Sverige är inget undantag. Det finns många olika sätt att gå ner i vikt, och även om du lyckats är det svårt att behålla den lägre vikten. Studier har kommit fram till strategier som bidrar till att lyckas bibehålla en lägre vikt efter viktminskning. LÄS MER

 5. 5. Sömnproblem hos barn och ungdomar - en kartläggning av behandlingsmetoder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marie Dahlbom; Ulrika Lindahl; [2015]
  Nyckelord :sleep problem; children; adolescent; treatment; self-care; nurse; nursing; sömnproblem; barn ungdom; behandlingsmetoder; egenvårdsråd; sjuksköterska;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund: Barn behöver sömn för att kropp och hjärna ska fungera optimalt. Funktioner som minne och koncentrationsförmåga samt samspel med föräldrar och kamrater har klara samband med sömnens längd och kvalitet. LÄS MER