Sökning: "förväntning"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet förväntning.

 1. 1. Arbetsrelaterad kontakt utanför ordinarie arbetstid. En kvantitativ studie om förväntningen att ständigt vara anträffbar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Johansson; Jonatan Larsson; [2023-07-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med teknologins framfart har kommunikationen mellan personer underlättats, vilket har resulterat i en ökning av arbetsrelaterad kontakt utanför arbetstid. Denna utveckling har accelererats till följd av Covid-19-pandemin, där möjligheten till arbetsrelaterad kontakt utanför arbetsplatsen har möjliggjort för organisationer att bedriva verksamhet under rådande pandemi. LÄS MER

 2. 2. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag undersökt på vilka sätt mitt medvetande om min icke normativa kropp i ett vitt rum, påverkar min idévärld, kreativitet, och mitt konstnärliga uttryck och hur jag med hjälp av musikens terapeutiska och läkningsförmåga kan bearbeta dessa erfarenheter genom metoder som gråt och meditation innan och under min skapandeprocess, övningsprocess och på scen. För att undersöka detta har jag arbetat med att gråta inför en vit blick och mediterat med kristallskålar och intervjuat människor. LÄS MER

 3. 3. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning; kristallmeditation; soundterapi; musikterapi;

  Sammanfattning : I åttonde klass gjorde vi en studieresa på Lindhagaskolan till Polen. Jag kommer inte ihåg så mycket av koncentrationslägren, utan mer några incidenter varav en, när en gumma kom fram och gapade ivrigt “picture picture”. Hon ställde sina två barn bredvid mig och började knäppa kort. LÄS MER

 4. 4. Det känslostyrda arbetet för blivande förskollärare : En kvalitativ diskursanalys rörande institutionella förväntningar kring vad förskollärare förväntas förstå om känslor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Robin Yaka; [2023]
  Nyckelord :Emotionellt arbete; Förskollärare; Hochschild; Diskurs; Känsloregler; Nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka institutionella förväntningar som finns på blivande förskollärare på Uppsala universitet angående det emotionella arbetet som de ska utföra. Studien använder sig av kurslitteratur från Uppsala universitets förskollärarprogram (2022). LÄS MER

 5. 5. ”Jaja, men gör det ändå, det här är bra för dig” : Upplevelser av undervisningsinnehåll, elevinflytande och motivation i pianoundervisningen på kulturskolor ur ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sofia Stålmark; [2023]
  Nyckelord :Pianoundervisning; undervisningsinnehåll; elevinflytande; motivation; kommunikation;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka elevers upplevelser av undervisningsinnehåll, elevinflytande och motivation i kulturskolans pianoundervisning. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer samlades data in från fem informanter, nuvarande eller före detta pianoelever vid en kulturskola. LÄS MER