Sökning: "förväntning"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet förväntning.

 1. 1. Att våga utmanas för att utvecklas - tolkningar, förväntningar och tillit i rektors pedagogiska ledarskap över undervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jonatan Bengtsson; Pontus Paulin Hugo; [2021-08-27]
  Nyckelord :Rektors pedagogiska ledarskap; rektor; rektorsrollen; pedagogiskt ledarskap; transformativt ledarskap; lärares autonomi; tolkning; förväntning; tillit; tillitsfulla relationer; skolpolicy; policyimplementering;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka rektorer och lärares tolkningar respektive lärares förväntningar på rektors pedagogiska ledarskap, samt tillit som en förutsättning för ledarskapets innehåll och karaktär. Diskrepansen mellan rektors formella befogenheter och vilken legitimitet rektor får från lärarlaget har därmed undersökts, liksom hur fokuset på rektors pedagogiska ledarskap och utvecklingen av undervisningen väcker frågor om gränsdragningen mellan rektor och lärare som två skilda professioner. LÄS MER

 2. 2. Manipulerade streams och dess roll i musikbranschen : - En kvalitativ studie om hur manipulerade streams färgar dagens musikbransch (ur ett marknadsföringsperspektiv).

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Alva Berggren; Samuel Danielsson; Bernadina Ogvall; [2021]
  Nyckelord :Manipulerade streams; musikbranschens evolution; digitalisering; User-Centric-modellen; clickbait; word of mouth; sociala medier; influencer marketing; förväntning-bekräftelse-teorin; manipulerade strömmar.;

  Sammanfattning : The digitalization and emergence of the Internet have given rise to new platforms providing marketing, distribution and revenues to happen in the same place, a significant difference from the past. New platforms have become new places for artists to compete for, for instance, positions on toplists. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar elevers val av utbildning och yrke : En kvantitativ studie om interna och externa motivationer gällande utbildningsval

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Marion Thinsz Jansson; Zakarias Wennerström; [2021]
  Nyckelord :Internal motivation; external motivation; expectations; parental influence; peer influence; education; Intern motivation; extern motivation; förväntningar; påverkan från föräldrar; påverkan från vänner; utbildning;

  Sammanfattning : This study aimed to examine the external and internal factors which influence Swedish upper secondary school students’ choices regarding their educational path. These factors included parental influence, peer influence, expectations, and internal motivations which may influence the students’ choices. LÄS MER

 4. 4. Musikundret Billie Eilish: en analys av Billie Eilish musik och produktionsprocesser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Emma Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Billie Eilish; musikaliska aspekter; produktionsanalys; produktionsprocess; musikproduktion.;

  Sammanfattning : Billie Eilish är en artist som slagit igenom stort det senaste året. Hon har vunnit ett flertal priser för sitt arbete och sina produktioner, och är en av världens största artister i skrivande stund. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljö inom socialförvaltningen : en kvalitativ studie om tjänstemännens arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Hannah-Sara Kastsiukevich; [2020]
  Nyckelord :Health and ill health; Work environment; KASAM; Salutogenic perspectives; Experiences; Hälsa och ohälsa; Arbetsmiljö; KASAM; Salutogena perspektiv; Upplevelser;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har till syfte att öka förståelsen kring tjänstemännens egen upplevelse om sin arbetsmiljö inom socialförvaltningen, och de möjliga risker som arbetsmiljön kan komma att innefatta. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer som kom att tematiseras och presenteras i resultatet. LÄS MER