Sökning: "förväntningar på enhetschef"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden förväntningar på enhetschef.

 1. 1. Enhetschefer inom kommunal vård- och omsorgsförvaltning och faktorer som påverkar deras psykosociala arbetsmiljö

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Eriksson; Amanda Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Nyckelord: Krav; kontroll; socialt stöd; psykosocial arbetsmiljö; enhetschef; kommunal vård- och omsorgsförvaltning; COPSOQ;

  Sammanfattning : Att vara enhetschef inom kommunal vård- och omsorgsförvaltning innebär ett komplextarbete där man står mellan förväntningar från vårdtagare, anhöriga, medarbetare,överordnad chef och politiker. Dessa förväntningar är en stor anledning till enhetschefenshöga arbetsbelastning vilket påverkar dennes psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Det är inte alltid så enkelt att bemöta anhöriga : En Kvalitativ studie om enhetschefers upplevelse och arbetssätt kring anhörigas delaktighet i brukarens liv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Therese Karlsson Aukea; Ariba Masood; [2022]
  Nyckelord :enhetschef; funktionshinder; funktionsnedsättning; anhörig; first line manager; collaboration; relatives etcetera;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka enhetschefers upplevelse av anhörigas delaktighet i brukarens liv inom funktionshinderomsorgen och hur enhetscheferna påverkas av detta i sin professionsutövning. Vidare kommer det även att undersökas hur enhetschefernas arbetssätt ser ut vid anhörigas delaktighet. LÄS MER

 3. 3. Följarskap - en dans i otakt? : Om följare, följarskap och dess påverkan på ledarskapinom kommunal hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maria Forsberg; Tora Knifström; [2021]
  Nyckelord :Follower; followership; municipal home care service; Leader-Member Exchange; Implicit Followership Theories; Leaders´ Implicit Followership Theories; effect on leadership; Följare; följarskap; hemtjänst; kommun; enhetschef; Leader-Member Exchange; Implicit Followership Theories; Leaders´ Implicit Followership Theories; påverkan på ledarskapet;

  Sammanfattning : Kommunen är en stor arbetsgivare och verksamheten inom kommunal hemtjänst berördessutom många människor som kommer i kontakt med anställda inom hemtjänsten i rollensom vårdtagare. För att uppfylla organisationens mål om att en god omvårdnad ska bedrivashar forskningen tidigare mest fokuserat på betydelsen av en framgångsrik ledare. LÄS MER

 4. 4. ”Man får gärna ha synpunkter och tycka saker, men vi måste få göra det på vårt sätt” : En kvalitativ studie om hur enhetschefer inom äldreomsorgen upplever sin yrkesroll och sitt handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sanna West; Ellinor Ryman; [2019]
  Nyckelord :Social work; first-line; elderly care; managerial discretion; leadership; Socialt arbete; enhetschef; äldreomsorg; handlingutrymme; ledarskap;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine how first-line managers in municipal elderly care perceive their leadership role. This was put in relation to the level of discretion in work related tasks, employed by the first-line managers in order to increase knowledge about what requirements exist in leadership. LÄS MER

 5. 5. Att tänka utanför boxen men samtidigt handla innanför ramen : Hur enhetschefer i kommunal äldreomsorg hanterar sjukskrivningar av omsorgspersonal

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Johansson Jenny; Tangegård Tove; [2017]
  Nyckelord :Sick leave; first line manager; elderly care; Sjukskrivning; enhetschef; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur enhetschefer i kommunal äldreomsorg hanterar sjukskrivningar bland omsorgspersonal. I studien användes en kvalitativ metod och sammanlagt genomfördes fem intervjuer med yrkesverksamma enhetschefer inom kommunal äldreomsorg. Vi har inspirerats av kritisk teori som analysmetod. LÄS MER