Sökning: "förvärmning"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet förvärmning.

 1. 1. Förhindrande av frostbildning i plattvärmeväxlare via variabel förvärmd uteluft

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Mathias Svedman; [2019]
  Nyckelord :Freeze protection in heat exchangers; energy recovery; plate heat exchanger; analytical model; turbulent flow in heat exchangers; ventilation; preheating; Påfrostning i värmeväxlare; värmeåtervinning; plattvärmeväxlare; turbulent flöde i värmeväxlare; ventilation; analytisk modell; FTX-ventilation; förvärmning.;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt om förvärmning av luft är en bra metod för att undvika frostbildning i motströmsplattvärmeväxlare i luftbehandlingsaggregat. Frostbildning i värmeväxlare för ventilation är ett problem i kalla klimat och sänker den återvunna energimängden när potentialen för energiåtervinning är som högst. LÄS MER

 2. 2. Energy Scheme Proposal for Small Sugar Mills for Maximum Power Generation and Bagasse Saving during Harvesting Season

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Barbro Rosenberg; Markus Tenfält; [2019]
  Nyckelord :bagasse; sugar; mill; Cuba; energy; biofuel; power; generation; CHP; industry; cogeneration; bagass; sockerbruk; Kuba; energi; biobränsle; kraftproduktion; CHP; industri; kraftvärme;

  Sammanfattning : Energy systems have significant importance for social development, not least in developing countries. A well-developed energy system can contribute to economic, ecological as well as social sustainability. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av preoperativ aktiv värmning för att minska risken för perioperativ hypotermi : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Berg; Anna Svanström; [2018]
  Nyckelord :Hypothermia; normothermia; preoperative care; preoperative warming; prevention and control; prewarming; surgery; warming techniques.; Förvärmning; hypotermi; kirurgi; normotermi; preoperativ vård; preoperativ värmning; prevention och kontroll; värmemetoder.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotermi innebär en kärntemperatur under 36 °C och är en vanlig komplikation under perioperativa förloppet. Vid anestesi störs kroppens normala fysiologiska temperatureglering. Hypotermi kan leda till flertalet allvarliga komplikationer som kan orsaka ett lidande för patienten samt en ökad kostnad för samhället. LÄS MER

 4. 4. Geotermisk förvärmning av ventilationsluft : En utvärdering av ventilationssystemets energieffektivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Malin Sundin; [2018]
  Nyckelord :Energieffektivitet; förvärmning av ventilationsluft; geotermisk förvärmning; borrhål; avfrostning;

  Sammanfattning : This master thesis examines the energy efficiency of preheating outdoor air in ventilation systems by using geothermal heat from boreholes. Energy efficiency in this context only relates to minimise the energy consumption and to minimise the peak power consumption during cold days. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av förvärmningsprocessen för gjutlåda och gjutrör.

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Robin Åsenlund; [2018]
  Nyckelord :Infodring; Gjutlåda; Gjutrör; Stränggjutning;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett examensarbete utfört på Ovako Bar AB i Smedjebacken, vilket är det avslutade momentet i utbildningen ”Materialteknik med inriktning metallurgi” på Bergsskolan i Filipstad.   Grunden till detta arbete ligger hos ”frysningar” (att stålet slutar rinna från gjutlådan) som företrädesvis sker på yttersträngarna. LÄS MER