Sökning: "förvärv av fastighetsbolag"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden förvärv av fastighetsbolag.

 1. 1. Due Diligence vid förvärv av flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Patrik Johansson; Hampus Persson; [2020]
  Nyckelord :Due Diligence; Försäljningsprospekt; Asymmetrisk information; Agentteori; Riskhantering; Miljöaspekt;

  Sammanfattning : En Due Diligence handlar i stora drag om en relativt grov besiktning av ett objekts tekniska, ekonomiska och juridiska status. I samband med fastighetstransaktioner genomförs en Due Diligence av fastighetsbolagen. En Due Diligence kan variera i utformning beroende på olika faktorer. LÄS MER

 2. 2. PropTech och digitala tjänster för hyresbostäder

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Filip Bodin; [2020]
  Nyckelord :PropTech; digitala tjänster; hyresbostäder; kundnytta; fastighetsbranschen; fastighetsutmaningar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den digital utveckling påverkar ständigt världsekonomin och ordet PropTech blivit ett världsomspännande fenomen. Digitaliseringen påverkar alla led inom fastighetsbranschen från hyresgäst till investerare och ägare. Detta genom att effektivisera och utveckla befintliga processer och lösningar. LÄS MER

 3. 3. Beslutsunderlagets påverkan på lönsamheten : En studie av beslutsunderlagets effekt på avkastningen vid förvärv av hyresbostäder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Kajsa Andersson; Timothy Flysjö; [2020]
  Nyckelord :Investeringsprocessen; Avkastning; Hyresbostäder;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsatsen är att förstå hur fastighetsföretagets process, ramverk, och rutiner vid en fastighetsinvestering påverkar lönsamheten, samt om processen följer det ramverk som framtagits av Robert’s & Henneberry’s studie från 2007. Forskningsfrågan ‘Vad har fastighetsbolagets investeringsprocess för påverkan på lönsamheten vid investeringar av hyresbostäder?’ studeras genom en abduktiv ansats där teori från tidigare forskning varvats med empiri från 8 semistrukturerade intervjuer med fastighetsföretag. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsaffär eller fastighetsbesvär? - En studie av företagsförvärv inom fastighetssektorn i Västeuropa 1998-2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Wir; Markus Nero; Dino Tufek; [2019]
  Nyckelord :Förvärv; CAAR; fastighetssektorn; Västeuropa; multipel regression; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Fastighetsaffär eller fastighetsbesvär? - En studie av företagsförvärv inom fastighetssektorn i Västeuropa 1998-2018 Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: FEKH89, Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Markus Nero, Dino Tufek, Viktor Wir Handledare: Anamaria Cociorva Fem nyckelord: Förvärv, CAAR, fastighetssektorn, Västeuropa, multipel regression Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om någon abnormal avkastning kan identifieras för budbolag och målbolag i samband med att ett företagsförvärv offentliggörs inom fastighetssektorn i Västeuropa. Vidare syftar studien till att med hjälp av en multipel regressionsanalys försöka belysa vilka faktorer som kan ha en inverkan på budbolagets abnormala avkastning. LÄS MER

 5. 5. Agentkostnader när fastighetsbolag anlitar konsulter vid TEDD : Hur agentkostnader uppstår och förebyggs när konsulter utför teknisk och miljömässig due diligence (TEDD)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Cynthia Ek; Alice Ibraimovski; [2019]
  Nyckelord :Agentkostnader; Due diligence; Fastighetsbolag; Förvärv; Konsulter; TEDD;

  Sammanfattning : Due diligence är en värdeskapande besiktningsmetod som fastighetsbolag främst använder i samband med stora fastighetsaffärer. Besiktningen indelas i olika områden och denna uppsats fokuserar på teknisk och miljömässig due diligence (TEDD), vilka är extra betydelsefulla vid fastighetsförvärv. LÄS MER