Sökning: "förvärv av skogsfastigheter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden förvärv av skogsfastigheter.

 1. 1. Värdering av skogsfastigheter - En statistisk analys av värdepåverkande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Emma Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Real estate valuation; forest properties; hedonic pricing model; regression analysis; market value; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Forest property prices depend on several factors such as rate, GDP and market demand. The prices are also affected by factors of individual properties. These are for instance size, timber volume and land consolidation. Yield valuation is the most common tool for valuation of forest properties. LÄS MER

 2. 2. Motiv och avkastningsvärde vid köp av skogsfastigheter : en intervjuundersökning

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Arvid Jonsson; [2008]
  Nyckelord :förvärv; avkastningsvärdering; betalningsvilja; fastighet;

  Sammanfattning : The purpose of this paper has been to find out what motives buyers of forest property has for there purchasse, what competence they have in economics and forestry, and what analysis they had done before the purchase. The study is based on interviews with nine different buyers from two geographical areas, five from Hälsingland and four from Småland/Skåne. LÄS MER