Sökning: "förvärv av skogsfastigheter"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden förvärv av skogsfastigheter.

 1. 1. Värdering av skogsfastigheter - En statistisk analys av värdepåverkande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Emma Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Real estate valuation; forest properties; hedonic pricing model; regression analysis; market value; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Forest property prices depend on several factors such as rate, GDP and market demand. The prices are also affected by factors of individual properties. These are for instance size, timber volume and land consolidation. Yield valuation is the most common tool for valuation of forest properties. LÄS MER

 2. 2. Motiv och avkastningsvärde vid köp av skogsfastigheter : en intervjuundersökning

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Arvid Jonsson; [2008]
  Nyckelord :förvärv; avkastningsvärdering; betalningsvilja; fastighet;

  Sammanfattning : The purpose of this paper has been to find out what motives buyers of forest property has for there purchasse, what competence they have in economics and forestry, and what analysis they had done before the purchase. The study is based on interviews with nine different buyers from two geographical areas, five from Hälsingland and four from Småland/Skåne. LÄS MER

 3. 3. Förvärv av skogsfastigheter : Juridiska personers betalningsvilja för skogsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Gustaf Florenius; Ronny Nocera; Ola Palm; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt olika kategorier köpare av skogsfastigheter för att undersöka omnågon kategori missgynnas på marknaden.Bakgrunden är att det i branschpress har gjorts gällande att juridiska personer, på grund avgällande skattelagstiftning, missgynnas på markanden för skogsfastigheter. LÄS MER

 4. 4. Privata skogsägares värdering av monetära och icke-monetära värden i Mälardalen och Norrbotten.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexis Nicou; Thomas Sand; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Då statistik visar på att medelpriset i Norrbottens län för en kubikmeter skog är avsevärt mycket lägre än motsvarande kubikmeter skog i länen kring Mälaren har undersökningens syfte varit att jämföra köp av skogsfastigheter som genomförts av privatpersoner under åren 2003 till våren 2006 i de ovanstående länen. Tyngdpunkten har lagts på att ge läsaren en helhetsbild över skogsägares personliga uppfattningar om pris, tillvägagångssätt vid förvärv, värdering av olika icke-monetära och monetära värden samt deras uppfattning om framtida prisutveckling för skog och mark. LÄS MER