Sökning: "förvärv"

Visar resultat 1 - 5 av 626 uppsatser innehållade ordet förvärv.

 1. 1. Serieförvärv - ett vinnande koncept? : En studie på Stockholmsbörsen Large Cap mellan åren 2010-2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Doyon; Oscar Klersell; [2021]
  Nyckelord :Förvärv; serieförvärv; avkastning; Stockholmsbörsen; erfarenhet; frekvens;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar förvärv, mer specifikt serieförvärv, och utreder huruvida användandet av förvärv som tillväxtstrategi är ett vinnande koncept. Frågeställningen lyder: Är serieförvärv en vinnande strategi för stora, svenska bolag med ändamålet att skapa värde på aktiemarknaden? och studien fokuserar på bolagen som befinner sig på Stockholmsbörsens Large Cap-segment. LÄS MER

 2. 2. Betting on the jockey rather than the horse : a study on the determinants of mergers of SPAC IPOs

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Kajerdt; Andreas Rydberg; [2021]
  Nyckelord :Blank checks; Initial Public Offering IPO ; Mergers and Acquisitions M A ; Special Purpose Acquisition Companies; SPACs; Skalbolag; Börsnoteringar; Fusioner; Förvärv; Blank checks; Initial Public Offering IPO ; Mergers and Acquisitions M A ; Special Purpose Acquisition Companies; SPACs;

  Sammanfattning : Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) are public shell entities uniquely constructed to acquire one or more privately held businesses. The transaction's structural characteristics put significant pressure on the management team's capabilities to find a suitable company to acquire within the predetermined time frame. LÄS MER

 3. 3. Högteknologiska förvärv, värdeskapande eller inte? : En eventstudie på svenska bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Bergman; Filip Larsson; [2021]
  Nyckelord :Högteknologiska förvärv; Sverige; värdeskapande; eventstudie; onormal avkastning; relativ storlek;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker ifall högteknologiska förvärv är värdeskapande eller inte i  Sverige. I tidigare forskning råder det skiljaktiga meningar huruvida företagsförvärv är  värdeskapande överhuvudtaget. I högteknologiska bolag är innovation och kunskap centralt  vilket kan påverka framgången för förvärv. LÄS MER

 4. 4. English Vocabulary Acquisition through MMOG/MMORPGs and other Extramural Activities

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Dino Kolenovic; Filip Nadjafi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Icke-finansiella faktorer och hur de kan förklara värdeskapande i samband med en M&A

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Andersson Schön; Alexander Samuelsson Staver; [2021]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; M A; företagsförvärv; förvärv; värdeskapande; mäta lönsamhet; aktieägarvärde; icke-finansiella faktorer; synergier; mäta värde; strategi; motiv;

  Sammanfattning : Mergers and acquisitions (M&As) är en del av många företags strategier för att nå sina finansiella och organisatoriska mål. Denna studies syfte är att utifrån tidigare forskning undersöka hur icke-finansiella faktorer skulle kunna påverka finansiella faktorer vid M&As och på vilket sätt denna påverkan skapar värde. LÄS MER