Sökning: "förvärvad hjärnskada och daglig verksamhet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden förvärvad hjärnskada och daglig verksamhet.

 1. 1. Arbetsterapeuters beskrivning av terapeutisk relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Catharina Olsson; Malin Olofsson; [2012]
  Nyckelord :Interaktion; samarbete; klientcentrerat arbete; arbetsterapi; utvecklingsstörning; autismspektrum störning; förvärvad hjärnskada och daglig verksamhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med nedsatt kommunikationsförmåga kan uppleva svårigheter att bli förstådda. För att underlätta kommunikation kan alternativ och kompletterande kommunikation [AKK] användas. Trots AKK kan missförstånd uppstå, vilket kan medföra svårighet att skapa relationer. LÄS MER

 2. 2. Upplevda aktivitetsvärden i arbete med hundar i en daglig verksamhet för personer med förvärvade hjärnskador

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Anna Olsson; [2011]
  Nyckelord :aktivitetsvärden; Oval-9; arbetsterapi; meningsfull aktivitet; Djur assisterad terapi; förvärvad hjärnskada; hund assisterad terapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att djurägare och människor som har hand om djur har färre riskfaktorer för att utveckla ohälsa. Djur används i Djur assisterad terapi (DAT) bland annat av Arbetsterapeuter vars aktivitetsbaserade åtgärder måste för att de ska vara terapeutiska utgå från för individen meningsfulla aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Arbete - en biljett till verkligheten? : en studie om hur några personer med förvärvad hjärnskada upplever en meningsfull sysselsättning och hur de identifierar sig med sitt arbete eller sysselsättning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Ewa Noring Erlingsdotter; [2004]
  Nyckelord :Arbete; Sysselsättning; Daglig verksamhet; Hjärnskada; Delaktighet; KASAM; Symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka vad några personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder upplevde var en meningsfull sysselsättning, och hur de identifierade sig med sitt arbete eller sysselsättning. Metoden som användes var en kvalitativ intervjustudie, sedd ur ett fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER