Sökning: "förvärvad hjärnskada"

Visar resultat 11 - 15 av 35 uppsatser innehållade orden förvärvad hjärnskada.

 1. 11. Att leva med motstånd - Förvärvad hjärnskada ur ett psykologiskt samt karriärteoretiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Andersson; Jane Beckman; [2017]
  Nyckelord :Funktionshinder; Förvärvad hjärnskada; Karriärövergång; Känsla av sammanhang; SCCT;

  Sammanfattning : Att drabbas av förvärvad hjärnskada kan medföra begränsningar på arbetsmarknaden där individen inte längre har som alternativ att återgå till tidigare arbete och därmed tvingas göra nya karriärval. Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur personer med förvärvad hjärnskada upplever och hanterar den karriärförändring skadan medfört samt vilka faktorer som kan ha betydelse för dem i skapandet av ny karriär. LÄS MER

 2. 12. Erfarenheter av att leva med en förvärvad hjärnskada - en litteraturstudie.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emelie Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Förvärvad hjärnskada; Erfarenheter; Bemötande; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Backround: An acquired brain injury is an injury on or in the brain tissue leading to impacts or drop outs on earlier mental, physical and social skills. An injury to the brain tissue occurs mainly through bleedings, trauma, ischemia, or alcohol and drug abuse. LÄS MER

 3. 13. FÖRESTÄLLNINGAR OM EN VÅRDKEDJA

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Yvonne Witzöe; [2016-11-07]
  Nyckelord :Vårdkedja;

  Sammanfattning : I media rapporteras återkommande om bilden av en bristande vårdkedja där patienter, barn och andra närstående blir lidande på grund av bristerna mellan och inom samhällets välfärds-organisationer. Patienter rapporteras ”falla mellan stolarna” och riskerar att inte få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda. LÄS MER

 4. 14. Vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel för personer med kognitiva nedsättningar efter en förvärvad hjärnskada – En litteraturstudie om möjligheter och svårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mirsal Jadari; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. Elevens främlingskap till sig själv och strategier för nyorientering : Specialpedagogiskt stöd för elever som behandlats för hjärntumör

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikFilosofiska fakulteten

  Författare :Tora Borén; [2015]
  Nyckelord :Förvärvad hjärnskada; barncancer; hjärntumör; kognitiva förmågor; rehabilitering; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vad specialpedagoger vid rehab- och habilitering upplever att elever, som har varaktig kognitiv funktionsnedsättning efter behandling av hjärntumör, behöver för stöd i sin skolgång. I studien söks svaret på vilka utmaningar eleverna står inför efter sjukdom och behandling samt vilka anpassningar, metoder och strategier som eleverna kan behöva. LÄS MER