Sökning: "förvärvad hjärnskada"

Visar resultat 16 - 20 av 35 uppsatser innehållade orden förvärvad hjärnskada.

 1. 16. Köksträning för personer med förvärvad hjärnskada : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Monica Persson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 17. Logopedinsatser vid afasi: arbete med omgivningsfaktorer med fokus på närstående

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet

  Författare :Erica Kvarnryd; Rasmus Pettersson; [2013]
  Nyckelord :afasi; omgivningsfaktorer; rehabilitering; närstående; anhörig;

  Sammanfattning : Afasi, en förvärvad språkstörning som påverkar kommunikationsförmågan, kan följa som sekundärt symtom till hjärnskada, exempelvis stroke. Störningar i kommunikationsförmågan kan påverka delaktigheten. Tidigare forskning har uppmärksammat arbetet med omgivningsfaktorer vid afasi och påtalat att det behövs utökad kartläggning. LÄS MER

 3. 18. Musikupplevelser vid förvärvad hjärnskada : en intervjustudie av musikterapeuters erfarenheter

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Åsa Lindström; [2013]
  Nyckelord :music therapy; brain-damaged patients; music experiences; hermeneutic; musikterapi; förvärvade hjärnskador; musikupplevelser; hermeneutik;

  Sammanfattning : Ämnet är musikterapi med hjärnskadade personer, skrivet inom ramen för Magisterprogrammet i musikpedagogik med inriktning musikterapi vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, 2012. LÄS MER

 4. 19. Förvärvad hjärnskada i tonåren – kognitiva svårigheter och konsekvenser i vardagen : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Anette Liljegren; [2013]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Hjärnskada; Kognition; Ungdomar; Dagliga livets aktiviteter .;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av förvärvad hjärnskada och kognitiva svårigheter i tonåren påverkar delaktighet och aktivitetsutförande inom flera livsområden. Att som arbetsterapeut arbeta med ungdomar med kognitiva svårigheter kräver tålamod och energi. LÄS MER

 5. 20. Arbetsterapeuters beskrivning av terapeutisk relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Catharina Olsson; Malin Olofsson; [2012]
  Nyckelord :Interaktion; samarbete; klientcentrerat arbete; arbetsterapi; utvecklingsstörning; autismspektrum störning; förvärvad hjärnskada och daglig verksamhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med nedsatt kommunikationsförmåga kan uppleva svårigheter att bli förstådda. För att underlätta kommunikation kan alternativ och kompletterande kommunikation [AKK] användas. Trots AKK kan missförstånd uppstå, vilket kan medföra svårighet att skapa relationer. LÄS MER