Sökning: "förvärvad hjärnskada"

Visar resultat 16 - 20 av 32 uppsatser innehållade orden förvärvad hjärnskada.

 1. 16. Köksträning för personer med förvärvad hjärnskada : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Monica Persson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 17. Förvärvad hjärnskada i tonåren – kognitiva svårigheter och konsekvenser i vardagen : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Anette Liljegren; [2013]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Hjärnskada; Kognition; Ungdomar; Dagliga livets aktiviteter .;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av förvärvad hjärnskada och kognitiva svårigheter i tonåren påverkar delaktighet och aktivitetsutförande inom flera livsområden. Att som arbetsterapeut arbeta med ungdomar med kognitiva svårigheter kräver tålamod och energi. LÄS MER

 3. 18. Logopedinsatser vid afasi: arbete med omgivningsfaktorer med fokus på närstående

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet

  Författare :Erica Kvarnryd; Rasmus Pettersson; [2013]
  Nyckelord :afasi; omgivningsfaktorer; rehabilitering; närstående; anhörig;

  Sammanfattning : Afasi, en förvärvad språkstörning som påverkar kommunikationsförmågan, kan följa som sekundärt symtom till hjärnskada, exempelvis stroke. Störningar i kommunikationsförmågan kan påverka delaktigheten. Tidigare forskning har uppmärksammat arbetet med omgivningsfaktorer vid afasi och påtalat att det behövs utökad kartläggning. LÄS MER

 4. 19. Musikupplevelser vid förvärvad hjärnskada : en intervjustudie av musikterapeuters erfarenheter

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Åsa Lindström; [2013]
  Nyckelord :music therapy; brain-damaged patients; music experiences; hermeneutic; musikterapi; förvärvade hjärnskador; musikupplevelser; hermeneutik;

  Sammanfattning : Ämnet är musikterapi med hjärnskadade personer, skrivet inom ramen för Magisterprogrammet i musikpedagogik med inriktning musikterapi vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, 2012. LÄS MER

 5. 20. Upplevelse av aktivitetsbalans i vardagen hos personer med kognitiv nedsättning på grund av förvärvad hjärnskada

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Caroline Wiman; Mathilda Byqvist; [2012]
  Nyckelord :aktivitet; arbetsterapi; hjärnskada; kognition; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Varje år drabbas ett stort antal människor av olika typer av hjärnskador orsakade av stroke, olycka/sjukdom eller trauma. En vanlig konsekvens av förvärvad hjärnskada är kognitiv nedsättning. Förändringar i förmåga att utföra aktivitet kan leda till otillfredsställelse och aktivitetsobalans hos den drabbade. LÄS MER