Sökning: "förvärvad hjärnskada"

Visar resultat 21 - 25 av 33 uppsatser innehållade orden förvärvad hjärnskada.

 1. 21. Arbetsterapeuters beskrivning av terapeutisk relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Catharina Olsson; Malin Olofsson; [2012]
  Nyckelord :Interaktion; samarbete; klientcentrerat arbete; arbetsterapi; utvecklingsstörning; autismspektrum störning; förvärvad hjärnskada och daglig verksamhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med nedsatt kommunikationsförmåga kan uppleva svårigheter att bli förstådda. För att underlätta kommunikation kan alternativ och kompletterande kommunikation [AKK] användas. Trots AKK kan missförstånd uppstå, vilket kan medföra svårighet att skapa relationer. LÄS MER

 2. 22. Upplevelse av aktivitetsbalans i vardagen hos personer med kognitiv nedsättning på grund av förvärvad hjärnskada

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Mathilda Byqvist; Caroline Wiman; [2012]
  Nyckelord :aktivitet; arbetsterapi; hjärnskada; kognition; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Varje år drabbas ett stort antal människor av olika typer av hjärnskador orsakade av stroke, olycka/sjukdom eller trauma. En vanlig konsekvens av förvärvad hjärnskada är kognitiv nedsättning. Förändringar i förmåga att utföra aktivitet kan leda till otillfredsställelse och aktivitetsobalans hos den drabbade. LÄS MER

 3. 23. Upplevelse av aktivitetsbalans i vardagen hos personer med kognitiv nedsättning på grund av förvärvad hjärnskada

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Caroline Wiman; Mathilda Byqvist; [2012]
  Nyckelord :aktivitet; arbetsterapi; hjärnskada; kognition; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Varje år drabbas ett stort antal människor av olika typer av hjärnskador orsakade av stroke, olycka/sjukdom eller trauma. En vanlig konsekvens av förvärvad hjärnskada är kognitiv nedsättning. Förändringar i förmåga att utföra aktivitet kan leda till otillfredsställelse och aktivitetsobalans hos den drabbade. LÄS MER

 4. 24. Logopedisk afasiintervention : -en studie av journalanteckningar ur ett historiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Louise Bengtsson; Pia Sjölund; [2011]
  Nyckelord :aphasia; speech and language pathology; intervention; treatment approaches; history; Afasi; logopedi; intervention; behandlingsinriktningar; historia;

  Sammanfattning : A historical study of intervention for aphasia may provide information on how speech and language pathologists work with people with aphasia. Aphasia is seen as an umbrella term for symptoms of language disorders caused by aquired brain injury. LÄS MER

 5. 25. Att balansera mellan individuella och relationella behov - en kvalitativ studie om partners perspektiv på sexuallivet vid förvärvad hjärnskada

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ann-Sofie Ek; [2011]
  Nyckelord :brain injury; sexuality; sexual life; partners; sexual script; coping; förvärvade hjärnskador; sexualitet; sexualliv; partners; sexuella script;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har visat att parrelationer och sexualliv påverkats efter att den ena i förhållandet förvärvat en hjärnskada. Det kan finnas en diskrepans mellan parets olika syn på vad som är problematiskt i förhållandet. LÄS MER