Sökning: "förvärvad hjärnskada"

Visar resultat 31 - 35 av 36 uppsatser innehållade orden förvärvad hjärnskada.

 1. 31. Åtgärder för att förebygga eller behandla kontrakturer hos patienter med förvärvad hjärnskada - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Catarina Hirschfeld; Marie Runström; [2009]
  Nyckelord :stroke; sjukgymnastik; kontraktur; traumatisk hjärnskada; rehabilitering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 32. Att söka och finna : Musikterapi med två personer som genom förgiftning drabbats av hjärnskada

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Karlstads universitet/Karlstads universitetEstetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Annika Bertilsson; [2009]
  Nyckelord :Fetalt Alkohol Syndrom FAS ; FMT-metoden; Kolmonoxidförgiftning; Musikterapi;

  Sammanfattning : Funktionsinriktad musikterapi (FMT) kan användas till att utveckla personer med olika funktionsnedsättningar oavsett ålder. I detta examensarbete beskriver jag arbetet med ett barn och en vuxen som har funktionsnedsättningar på grund av hjärnskada. Den ena har en förvärvad och den andra en medfödd skada. LÄS MER

 3. 33. Skolans möte med barn med förvärvade hjärnskador.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Ann-Christin Eriksson; [2008]
  Nyckelord :Föräldrar; Barn; Förvärvade hjärnskador; Rehabilitering; Skola; Lärare; Stödinsatser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur rehabiliteringspersonal, lärare och föräldrar upplever skolans beredskap för att ta emot barn med en förvärvad hjärnskada.Ansatsen utgår från en metodtriangulering med intervjufrågor och enkätfrågor. LÄS MER

 4. 34. Upplevelse av aktivitetsbalans hos personer med förvärvade hjärnskador.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Camilla Edmén; Anna Sjöberg; [2008]
  Nyckelord :arbetsterapi; vardagliga aktiviteter; neurologi; konsekvenser av hjärnskada; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : En förvärvad hjärnskada kan uppkomma på många olika sätt, till exempel genom sjukdomar, förgiftningar, olyckor eller trauman. Förvärvade hjärnskador leder ofta till aktivitetsnedsättningar. Det är främst aktivitetskategorin arbete som förändras. LÄS MER

 5. 35. Arbete - en biljett till verkligheten? : en studie om hur några personer med förvärvad hjärnskada upplever en meningsfull sysselsättning och hur de identifierar sig med sitt arbete eller sysselsättning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Ewa Noring Erlingsdotter; [2004]
  Nyckelord :Arbete; Sysselsättning; Daglig verksamhet; Hjärnskada; Delaktighet; KASAM; Symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka vad några personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder upplevde var en meningsfull sysselsättning, och hur de identifierade sig med sitt arbete eller sysselsättning. Metoden som användes var en kvalitativ intervjustudie, sedd ur ett fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER