Sökning: "förvärvad hjärnskada"

Visar resultat 6 - 10 av 35 uppsatser innehållade orden förvärvad hjärnskada.

 1. 6. Vägen till 2.0 : Att hantera en allvarlig hjärnskada

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Malin Blom; [2018]
  Nyckelord :Brain injury; Accident; Traffic accident; Graphic design; Typography; Rehabilitation; Coma; Ranchos Los Amigos; Levels of cognitive functioning; Support for relatives; Own experience; Trial; Hit-and-run; Medical records; Graphic voices; Design activism; Readability; User-centered design; Hjärnskada; Olycka; Trafikolycka; Grafisk formgivning; Design; Typografi; Rehabilitering; Koma; Ranchos Los Amigos; Kognitiva funktionsnivåer; Anhörigstöd; Självupplevt; Rättegång; Smitning; Olovligt avvikande från trafikolycksplats; Journalanteckningars syfte; Grafiska röster; Designaktivism; Läsbarhet; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Mitt masterprojekt är en bok som syftar till att stötta anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada, där jag använder mig själv och min egen rehabilitering efter en smitningsolycka som fallstudie. ... LÄS MER

 2. 7. Psykologiska behov hos vuxna med förvärvad hjärnskada : Tillgodoses de vid gruppboenden?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elina Lidström; [2017]
  Nyckelord :förvärvad hjärnskada; boende; mänskliga behov;

  Sammanfattning : Allt fler individer överlever förvärvade hjärnskador i takt med att den akuta sjukvården utvecklas. Samhällets resurser att ta hand om dessa individer har dock inte haft samma utvecklingstakt. LÄS MER

 3. 8. Aerob träning i kombination med mindfulness - för personer med kognitiva nedsättningar efter förvärvad hjärnskada : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Beatrice Felixson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 9. Arbetsterapeuters erfarenheter av att beakta användandet av vardagsteknik vid intervention för klienter med förvärvad hjärnskada

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Frida Hallnor; Izabell Söderlund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att beakta användandet av vardagsteknik vid intervention för klienter med förvärvad hjärnskada. Metod: 12 semistrukturerade intervjuer genomfördes med arbetsterapeuter och insamlad data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 10. Effekter av Vasa-konceptet på funktion i övre extremitet och på livskvalitet efter förvärvad hjärnskada : tre experimentella fallstudier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Sigrid Salminen; Angelica Östlin; [2017]
  Nyckelord :Stroke; brain injury; upper extremity function; quality of life; neurological rehabilitation; physical therapy; Stroke; hjärnskada; funktion i övre extremitet; livskvalitet; neurologisk rehabilitering; fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige drabbas årligen 50 000 personer av förvärvad hjärnskada. Vanliga komplikationer är funktionsnedsättning i övre extremitet, skuldersmärta, spasticitet och sänkt livskvalitet. LÄS MER