Sökning: "förvärvad ryggmärgsskada"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden förvärvad ryggmärgsskada.

 1. 1. Helhetssyn utifrån patientens och sjuksköterskans perspektiv vid förvärvad ryggmärgsskada - En litteraturöversikt med systematisk ansats

  Magister-uppsats,

  Författare :Ina Uutela; [2023-05-16]
  Nyckelord :Helhetsvård; helhetssyn; förvärvad ryggmärgsskada; patientens perspektiv; sjuksköterskans perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid en förvärvad ryggmärgsskada har de motoriska och sensoriska nervbanorna påverkats och patienten får ett stort omvårdnadsbehov. Skadan uppkommer ofta plötsligt via en olycka eller sjukdom. Individen ställs inför en stor och krävande utmaning, fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av aktivitet och delaktighet i dagliga livet efter en förvärvad ryggmärgsskada : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Berivan Gangin; [2023]
  Nyckelord :aktiviteter i dagliga livet; arbetsterapi; förvärvad ryggmärgsskada; strategier;

  Sammanfattning : Syfte: studiens syfte är att sammanställa erfarenheter av aktivitet och delaktighet i dagliga livet efter en förvärvad ryggmärgsskada. Metod: författaren har genomfört en allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats med data inhämtad ifrån två olika databaser. LÄS MER

 3. 3. Trycksår hos personer med ryggmärgsskada - Sjuksköterskans profylaktiska och kurativa omvårdnadsåtgärder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Molly Boberg; Jennifer Örn; [2021-03-02]
  Nyckelord :Trycksår; Ryggmärgsskada; Sjuksköterska; Behandling; Förebyggande åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 300 personer drabbas årligen av ryggmärgsskador i Sverige. Ryggmärgsskador kan leda till flera olika konsekvenser däribland motorisk försämring, fysisk svaghet och förlamning. En annan vanlig förekommande konsekvens är trycksår. LÄS MER

 4. 4. Att leva med en förvärvad ryggmärgsskada : En kvalitativ studie baserad på bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Magdalena Hessleklint; Linda Oscarsson; [2021]
  Nyckelord :Blog; Patient; Spinal Cord Injury; Traumatic; Experiences; Blogg; Patient; Ryggmärgsskada; Traumatisk; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trauma är den vanligaste orsaken till uppkomsten av en ryggmärgsskada och drabbar främst personer i en aktiv ålder. Beroende på skadans placering och omfattning medför den en förlamning i olika grader. Ju högre upp den sitter desto större och allvarligare komplikationer. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av rehabilitering efter en förvärvad ryggmärgsskada

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Larsson; Hanna Lööw; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER