Sökning: "förvärvslån"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet förvärvslån.

 1. 1. Förvärvsfinansiering - särskilt om så kallade minutenlån och minutensäkerheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kajsa Åkesson; [2012]
  Nyckelord :accociationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I media har vid flera tillfällen fall av oegentligheter vid företagsförvärv uppmärksammats. Det kanske mest uppseendeväckande fallet är den så kallade Trustorhärvan. Det som hände i Trustor var att köparen lyckades förvärva bolaget utan att ha en egen förmåga att finansiera köpet. LÄS MER

 2. 2. Refinansiering av förvärvslån vid fastighetsbolagsköp - En aktiebolagsrättslig problematisering ur en långivande banks perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andrée Briland; [2012]
  Nyckelord :Refinansiering; förvärvslåneförbudet; olagliga värdeöverföringar; fusion; bank: fastighetsbolag; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar de problem en långivande bank ställs inför i samband med refinansiering av ett förvärvslån när en kund, här ett aktiebolag, ska förvärva en fastighet förpackad i ett aktiebolag. Tillvägagångssättet bygger på att det förvärvande bolaget upptar ett lån, in blanco, från banken för att förvärva aktierna i bolaget som fastigheten ligger i. LÄS MER

 3. 3. Civilrättsliga låneförbudet - enligt aktiebolagslagen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Linda Larsson; [2008]
  Nyckelord :Låneförbud; närståendelån; förvärvslån;

  Sammanfattning : Det civilrättsliga låneförbudet handlar om förbud mot olika sorters lån. De lån som kommer att behandlas i denna uppsats är närståendelån, ställande av säkerhet och lån till förvärv av aktier. Då det finns många aktiebolag i Sverige ses detta som ett aktuellt och viktigt ämne. LÄS MER