Sökning: "förvärvsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet förvärvsprocessen.

 1. 1. Förvärvsprocessen : Hos förvärvare utan tidigare erfarenhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Marklund; Joel Schwartz; [2020]
  Nyckelord :Unexperienced acquirer; m a function; serial acquirer; mergers and acquisitions; m a; förvärvare utan tidigare erfarenhet; förvärvsorganisation; serieförvärvare; förvärv; rapport;

  Sammanfattning : In this study, we try to understand how the strategic rationale and financial reports are created and developed by an acquirer with no previous experience, during acquisitions. We also investigate how the acquisitional capability of an organization is built up and competence established in a company without a dedicated M&A function and internal expertise. LÄS MER

 2. 2. "Ju snabbare det går, desto bättre är det" : En studie om integrationshastighetens påverkan på nyckelpersoners uppfattning av företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Jansson; Lisa Henning; [2019]
  Nyckelord :Företagsförvärv; nyckelperson; hastighet; uppfattning; förvärvsuppfattning; integrationsprocess; integrationshastighet; human integration; uppgiftsbaserad integration;

  Sammanfattning : Kvarvarandet av nyckelpersoner är av stor vikt för ett företagsförvärvs framgång, något som i tidigare studier dock har visat sig vara svårt. En annan faktor som är mycket betydelsefull för ett lyckat förvärv är hastigheten på förvärvets integrationsprocess. LÄS MER

 3. 3. Uppföljning av förvärv : en explorativ studie kring hur uppföljning avföretagsförvärv ter sig och vad som händer med den erhållna informationen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alessio Basile; Natalie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :förvärv; M A; serieförvärvare; Post-Completion Audit; PCA; organisatoriskt lärande; prestationsmätning; intuitiv expertis;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur fyra stora, skandinaviska, serieförvärvande företag som är verksamma på den svenska marknaden ser på förvärvsuppföljning, hur förvärvsuppföljning ter sig samt vad företagen gör med information som utvinns genom uppföljning. En kvalitativ metod användes och studien baseras på intervjuer med de undersökta företagen. LÄS MER

 4. 4. Corporate Acquisitions - The Acquisition Process and Legal Considerations from the Perspective of the Acquiring Party

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Charlotte Brännström; [2019]
  Nyckelord :Banking Law; M A; Corporate Acquisitions; Acquisitions; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The amount of acquisitions has grown rapidly in Sweden during the past two decades and are today a very important strategic and financial decision for many companies. A corporate acquisition could also be a very big financial risk for the acquiring party. LÄS MER

 5. 5. Köparens undersökningsplikt vid ett företagsförvärv - Den artificiella intelligensens påverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Wahlberg; [2018]
  Nyckelord :associationsrätt; avtalsrätt; förmögenhetsrätt; artificiell intelligens; företagsförvärv; företagsbesiktning; köparens undersökningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Antalet företagsförvärv har de senaste åren ökat och det finns indikationer på att en sådan trend kommer att fortlöpa. En annan trend på marknaden för företagsförvärv är framväxten av AI- teknologin som på olika sätt kan få konsekvenser för förvärvsprocessen. LÄS MER