Sökning: "förvätskad biogas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden förvätskad biogas.

  1. 1. Avkokskomprimering till CBG-lager som avkokshantering på LBG-tankstationer

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

    Författare :Olle Levin; [2019]
    Nyckelord :biogas; förvätskad biogas; komprimerad biogas; LNG; biobränsle; tunga fordon; logistik;

    Sammanfattning : The number of fuel stations for liquefied biogas or liquefied natural gas (LBG or LNG, both composed of liquid methane) in Sweden will increase in the coming few years, from 6 stations to over 30 in total. While there still are very few LNG heavy-duty vehicles (HDV's) on Swedish roads, technical problems may arise at fuel stations due to low consumption. LÄS MER