Sökning: "förvård"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet förvård.

 1. 1. Förutsättningar för enskilda samtal om våld i nära relation under graviditet – en kvalitativ intervjustudie med barnmorskor

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Edstam; Victoria Pettersson; [2020-01-30]
  Nyckelord :graviditet; barnmorska; våld i nära relation; samtal; förvård;

  Sammanfattning : Background: Many women, all over the world are exposed to intimate partner violence and itis considered being a major health problem. Intimate partner violence duringpregnancy inherent great risks both for the mother and the unborn child. LÄS MER

 2. 2. Att vara anhörig till en person med Alzheimers sjukdom : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sandra Engelbrekt; Elisabeta Gashi; Ann-Louise Smedberg; [2020]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; anhöriga; familjefokuserad omvårdnad; kvalitativ; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar är samlingsnamnet utifrån olika symptom som orsakar skador i hjärnan. Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen (70 %). Flera närstående med Alzheimers sjukdom bor i ordinärt boende och vårdas av anhöriga, vilket kan innebära både psykisk och fysisk belastning. LÄS MER