Sökning: "förvaltarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet förvaltarskap.

 1. 1. Det delade förvaltarskapet – Hur BI förändrar ekonomistyrning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Landén; Daniel Oldin; [2020-01-28]
  Nyckelord :Business intelligence; management accounting; kvalitativ; intervjustudie; management accounting change; old institutional economics; organisatoriskt lärande; digitalisering;

  Sammanfattning : Digitalisering, som blir ett allt mer prioriterat område på företags agendor, bidrar till förändrade affärsmodeller och bolagsstrukturer samt driver fram förändrade tillvägagångssätt kopplat till beslutsfattande och strategiarbete. Med hjälp av analysverktyg kan redovisningsdata numera användas för bredare, djupare och snabbare analys som förändrar affärsbeslut och allt fler företag investerar i Business Intelligence (BI) för beslutsstöd och rapportering. LÄS MER

 2. 2. Att leva under förvaltarskap : En grundad teori om hur individer under förvaltarskap upplever förvaltarskapet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carin Johammar; [2020]
  Nyckelord :förvaltarskap; huvudman; förvaltare; ställföreträdarskap; existenialismen; grundad teori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Skyddet av den marina miljön på djuphavsbotten i enlighet med Mänsklighetens Gemensamma Arvedel

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nezik Keshto; [2019-05-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tack vare teknologiska framsteg har tiden kommit för världen att ta sina första steg mot en hittills outforskad plats, djuphavsbotten bortom nationell jurisdiktion, det så kallade Området. Områdets miljö innehåller eftertraktade mineraler som genom marin gruvdrift ska utvinnas. LÄS MER

 4. 4. Av jord är du kommen, jord ska du åter bli. En kvalitativ studie av kopplingar och motsättningar mellan kristen tro och miljöengagemang hos kristna i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Åsa Vargadotter; [2018]
  Nyckelord :kristendomen; kristna; förvaltarskap; miljöengagemang; ekoteologi;

  Sammanfattning : Studier har visat att religion är en viktig komponent för att förstå människors attityder och beteenden gentemot naturen. Kristendomen har av en del forskare pekats ut som en förklaring till människans exploatering av naturen och det finns forskare som ansett att kristen tro är oförenlig med ett miljöengagemang. LÄS MER

 5. 5. Introducing carbon fee & dividend by writing about morality, co-benefits or pragmatism: First survey results on how framing and backgrounds influence policy support and idea dissemination

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Tim Isaksson; [2016]
  Nyckelord :carbon tax; fee dividend; carbon pricing; climate change; revenue recycling; framing; morality; co-benefits; pragmatism; Social Sciences;

  Sammanfattning : ‘Fee & dividend’ (F&D) would incentivize the energy transition by levying an annually rising fee on fossil fuels. Simultaneously, all revenues would be given straight back to citizens, protecting a majority against price increases on products and services. LÄS MER