Sökning: "förvaltning service"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden förvaltning service.

 1. 1. DIGGitalisering och hållbarhet: En kvalitativ studie om hur Myndigheten för digital förvaltning kan använda digitalisering som verktyg för att uppnå hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Malin Håkansson; [2021-06-08]
  Nyckelord :Digitalisering; Hållbarhet; Resiliens; Agenda 2030; Myndigheten för digital förvaltning;

  Sammanfattning : Få har nog undgått att digitalisering och digitala fenomen är en stor och växande del av vårvardag. Digital hållbarhet, digital delaktighet, digital kompetens, digital service, digitalsamhällsutveckling och digitalt utanförskap. Den digitala eran är här för att stanna. LÄS MER

 2. 2. Kundbaserad fastighetsförvaltning – Kundnöjdhetens påverkan på fastighetsförvaltning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Tobias Ronström; Joakim Källqvist; [2020]
  Nyckelord :Real estate management; Customer satisfaction; Customer-oriented management; Fastighetsförvaltning; Kundnöjdhet; Kunddriven förvaltning;

  Sammanfattning : Fastighetsförvaltning var tidigare ett tekniskt område där arbetet utgick från fastigheterna.Detta är något som inte det närmsta passar in på dagens fastighetsförvaltning, som utgår från flera intressenter och parametrar. Förvaltningen utgörs idag av flera tjänster som fungerar som ett helhetserbjudande för hyresgästerna. LÄS MER

 3. 3. REPRESENTATIV BYRÅKRATI : En kvalitativ studie om tjänstepersoners upplevelser av representation vid yrkesutövning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Treska Hussain; [2020]
  Nyckelord :Representation; bureaucracy; bureaucrats; public official; public administration; Representation; byråkrati; närbyråkrater; tjänstepersoner; offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Utifrån lagen ska en tjänsteperson vara saklig och opartisk i sin bedömning och utredning av ärenden. Samtidigt som det är viktigt med mångfald och representation i offentlig förvaltning för demokratin enligt forskare. Detta för att klienter ska känna en samhörighet med tjänstepersonerna. LÄS MER

 4. 4. Förstår och vill, men kan inte : En studie av arbetsförmedlares upplevelser av förändringsarbetet med digitalisering.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Cecilia Skanser; Adla Rabia; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; E-government; Implementation; Implementation steering; Organizational change; Public administration; Street-level Bureaucrats; Digitalisering; E-förvaltning; Implementering; Implementeringsstyrning; Närbyråkrater; Offentlig förvaltning; Organisationsförändring;

  Sammanfattning : Arbetsförmedlingen genomgår en omfattande digitalisering och är mitt i ett stort förändringsarbete, kallat förnyelseresan, där syftet är att modernisera myndigheten. Tidigare forskning visar att olika faktorer påverkar en implementeringsprocess och belyser också hur den politiskt styrda offentliga förvaltningens tjänstemän har en speciell roll. LÄS MER

 5. 5. Meningsskapande inom den offentliga förvaltningens givna ramar : En kvalitativ studie om hur ledare upplever en IT-understödd organisationsförändring

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Lundin; Sebastian Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Organizational change; Sensemaking; Sensegiving; Technology; Communication; Organisationsförändring; Meningsskapande; Meningsgivande; Teknologi; Kommunikation;

  Sammanfattning : Den ökade digitaliseringstakten i samhället har gjort att svenska myndigheter har intensifierat sitt arbete med att anpassa sina organisationer och verksamheter för att kunna utnyttja de möjligheter som digitaliseringen medför. Samtidigt visar tidigare forskning att cirka 75 procent av de organisationsförändringar som sker till följd av att informationsteknologi implementeras tenderar att misslyckas. LÄS MER