Sökning: "förvaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 1156 uppsatser innehållade ordet förvaltning.

 1. 1. Illusion eller Verklighet? : En statistisk analys av relationen mellan e-förvaltning och demokrati

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Dan Kindstrand; [2020]
  Nyckelord :E-government; E-participation; Democracy; Pearson Correlation; TwoStep Cluster; Linear regression; E-förvaltning; E-deltagande; Pearson Korrelation; TwoStep Kluster; Linjär regression;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the relationship between e-Government and Democracy. The first step in fulfilling this quest was to find indexes which appropriately quantify these very general terms. LÄS MER

 2. 2. Tillit, handlingskraft och folkvilja - Två synsätt på politikens organisering i kommunsverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Petter Hallberg; [2020]
  Nyckelord :Offentlig förvaltning; Public Administration; Post NPM; Whole Of Government; Tillit; Kommuner; Kommunforskning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper sets out to analyze tensions between two different political and administrative models in Swedish local democracy; the ‘traditional model based on a hierarchical and highly formal structure with specialized agencies and the ‘centralized model’ in which formalized and specialized committees have been dismantled, and all strategic and operational responsibilities have been transferred to the center board. Previous research concludes that a transition from the former to the latter results in a radical reduction of the number of elected officials and a shift in power from the political to administrative level. LÄS MER

 3. 3. Tidig höjdutveckling av lignoser i landskapsplanteringar : en jämförande studie av Vindarnas Park i Lund och landskapslaboratorierna i Alnarp och Snogeholm

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Christoffer Andersson; [2020]
  Nyckelord :landskapsplanering; landskapslaboratorium; tidig höjdutveckling; etablering; medeltillväxt; Vindarnas Park; Alnarp; Snogeholm;

  Sammanfattning : En viktig aspekt för att kunna arbeta med vegetation är att förstå dess utveckling över tid. Att kunna förutspå tidig höjdutveckling i landskapsplanteringar är särskilt viktigt genom att det är avgörande för att skapa interiör och volym. LÄS MER

 4. 4. Känslor av landskapande : en kvalitativ studie av jordbrukares känslomässiga relationer och drivkrafter i ett världsarv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Tilda Evertson; [2020]
  Nyckelord :Södra Ölands Odlingslandskap; Världsarv; kulturlandskap; jordbrukare; jordbrukande; känslor; drivkrafter; förvaltning; landskapande;

  Sammanfattning : Södra Ölands Odlingslandskap skrevs år 2000 in på UNESCO:s världsarvslista på grund av landskapets unika karaktär då jordbruk format odlingslandskapet under årtusenden. I förvaltningen har jordbrukarna fått en central roll då de i sitt vardagliga bruk skapar och förvaltar odlingslandskapet. LÄS MER

 5. 5. En oväntad vänskap – Relationen mellan ledande sverigedemokrater och högre tjänstemän i svenska kommuner

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Sjöblom; Viggo Johnsson; [2020]
  Nyckelord :sverigedemokrater; tjänstemannaideal; kommunal förvaltning; kommunal styrning; kommunpolitiker; Social Sciences;

  Sammanfattning : Efter valet 2018 tog sverigedemokraterna för första gången makten över ett fåtal svenska kommuner. Vi vill med vår uppsats undersöka hur sverigedemokratiska politiker ser på tjänstemännen i de kommuner de numera styr. LÄS MER