Sökning: "förvaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 1217 uppsatser innehållade ordet förvaltning.

 1. 1. Herrelösa stiftelser : En undersökning om möjliga lösningar för stiftelser som saknar styrelse

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Susanne Sidesten; [2020]
  Nyckelord :Stiftelselagen; stiftelse; styrelse; styrelselös;

  Sammanfattning : Styrelsen i en stiftelse ska i de flesta fall vid egen förvaltning, utse nya ledamöter vid såväl frivillig som ofrivillig avgång t.ex. vid dödsfall. Ibland händer det emellertid att så inte sker, vilket kan leda till att stiftelsen en dag står utan styrelse – den blir herrelös. LÄS MER

 2. 2. Home Energy Management Systems : A Research Study on the European and Nordic Market

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emil Adeli; Gustav Hedman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global energy consumption has more than doubled since the year of 1990, leading to energy efficiency and management becoming increasingly important topics on the sustainable development agenda. Home Energy Management Systems (HEMS) is a solution combining hardware and software for managing, measuring and analyzing residential energy consumption and in effect addressing the issue of increased energy expenditure. LÄS MER

 3. 3. Exploring Use and Perception of Augmented- and Virtual Reality in the Swedish AEC Industry

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Bahar Dashti; Roberto Viljevac-Vasquez; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; Augmented Reality; Virtual Reality; Building Information Modeling; Construction; Management; Digitalization; Augmented Reality; Virtual Reality; Building Information Modeling; Construction; Management;

  Sammanfattning : Augmented Reality and Virtual Reality is on a trend of development. These technologies could have an impact on the way construction is carried out in the future. Right now these technologies are not widely used in the construction industry. LÄS MER

 4. 4. POST-ANNOUNCEMENT-DRIFT : EN KOMBINATION AV PASSIV- OCH AKTIV FÖRVALTNINGSTRATEGI

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Forsman; Jonathan Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Efficient market hypothesis. Random walk; PEAD; Rapportreaktion; Effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Problembakgrund & problemdiskussion: Att som professionell investerare lyckas överavkasta sitt jämförelseindex år efter år är lättare sagt än gjort. Oavsett vilken strategi en förvaltare använder sig av kan det vara svårt att kontinuerligt lyckas prestera bättre än marknaden. LÄS MER

 5. 5. Ekologisk hållbarhet i parkförvaltning : en studie av styrmedel inom kommunerna Sollentuna, Umeå och Örebro

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ninna Astrup; [2020]
  Nyckelord :hållbar parkförvaltning; ekologisk hållbarhet; parkförvaltning; parkskötsel; styrmedel;

  Sammanfattning : Med bakgrund till hur angeläget och omtalat hållbarhet är i rådande diskussionsklimat, är det relevant att undersöka förvaltning av parkmiljö utifrån den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Parker är en del av staden som hävdar mindre yta och därför är det viktigt att förvalta de gröna värden som faktiskt finns i staden på ett hållbart sätt. LÄS MER