Sökning: "förvaltningsavgift"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet förvaltningsavgift.

 1. 1. Morningstars hållbarhetsbetyg - en finansiell prestationsanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Saga Strömberg; Emma Ståhl; [2021-02-09]
  Nyckelord :Morningstar Sustainability Rating; ESG; globalfonder; riskjusterad avkastning; förvaltningsavgift;

  Sammanfattning : Morningstar Sustainability Rating (MSR) är ett hållbarhetsbetyg som har funnits på finansmarknaden sedan mitten av 2016. Det är ett lättillgängligt mått som avspeglar information om bolags hållbarhetsmeriter, vilket gör det enklare för investerare som vill agera mer hållbart. LÄS MER

 2. 2. Aktiv fondförvaltning : En analys av svenska aktiva aktiefonder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :David Borrás; [2018]
  Nyckelord :Aktiv fondförvaltning; Förvaltningsavgift; Investeringsstrategi; Portföljvalsteori;

  Sammanfattning : Under den senare hälften av 1900- talet har problematiken kring förvaltningen av aktiefonder varit ett väl diskuterat ämne. En stor del av den tidigare forskningen har påvisat att passiv förvaltning alltid är att föredra framför aktiv förvaltning. LÄS MER

 3. 3. Modelling management fees of mutual funds using multiple linearregression

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :David Hallberg; Erik Renström; [2017]
  Nyckelord :Mutual fund; management fee; regression analysis; market structure; changes in assets under management; standard deviation; tracking error; Fonder; förvaltningsavgift; regressionsanalys; marknadsstruktur; förändringar i kapital; standardavvikelse; spårningsfel.;

  Sammanfattning : This paper seeks to investigate whether management fees, set by mutual funds, rely on a set of explanatory variables. The study includes equity, bond, and money market funds, all investing in securities registered in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Aktiv och passiv fondförvaltning på den svenska marknaden : en kvantitativ studie om fonders avgift och avkastning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amanda Finskas; Mikaela Westerback; [2016]
  Nyckelord :Active fund management; passive fund management; equity funds; management fees; risk - adjusted returns; benchmark index.; Aktiv fondförvaltning; passiv fondförvaltning; aktiefonder; förvaltningsavgift; riskjusterad avkastning; jämförelseindex;

  Sammanfattning : Background: In Sweden one of the most common ways of saving money is through funds and investors have many options to choose between. It depends on the risks you are willing to take, the expected return and size of management fees. The fees charged by the management company varies a lot depending on if the funds are managed actively or passively. LÄS MER

 5. 5. En studie av svenska aktiefonders prestation mellan 2012-01-01 och 2016-03-31 : Finns det ett samband mellan fondförvaltarnas avgifter och deras Jensen Alpha? 

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Johan Moberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är att fondsparandet i Sverige växt mycket som sparform. Detta har även gjort att utbudet av fonder ökat samtidigt som frågeställningen kring vilket fondalternativ som ger bäst avkastning kvarstår. LÄS MER