Sökning: "förvaltningsetik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet förvaltningsetik.

 1. 1. Tjänstemännens uppdrag? : Kvalitativa studier kring rättssäkerheten vid lönebidrag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Jessica Haaga; [2018]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; lönebidrag; förvaltningsetik; egenetik; Lennart Lundqvist; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : This essay will describe the working method of wage subsidies at the Employment Service and provide an insight into how legal these decisions are in Västra Götalandslän. Through qualitative interviews, prosecutors at the Swedish Employment Service have described the process how a wage subsidy is taken at the employment service. LÄS MER

 2. 2. Förvaltningens etik : En empirisk studie av etiska system, värden och teorier inom den svenska förvaltningen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Hamfelt; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsetik; professionsetik; dödshjälpsdebatten; förvaltning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Socionomlärare och etiken: En studie av relationen mellan socionomutbildningens lärare och deras etik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lydia Andersson; Vivien Galinon; [2017]
  Nyckelord :etiktyper; förvaltningsetik; tjänstemän; socionomer; lärare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Alla anställda inom förvaltningen har tre olika etiktyper att förhålla sig till: egenetik, professionsetik och förvaltningsetik. Denna uppsats undersöker hur personer som innehar två yrkesroller och därmed två olika professionsetikvarianter förhåller sig till dessa olika etiktyper och varianter. LÄS MER

 4. 4. Feminist och tjänsteman - hur då? En studie om aktivister i skolan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Alkeberg; Elin Hermansson; [2017]
  Nyckelord :tjänsteman; feminist; aktivist; närbyråkrat; lärare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om tjänstemän som också har ett feministiskt engagemang och använder detta i sitt arbete. Studien fokuserar på närbyråkrater inom skolan, och utgår ifrån samtalsintervjuer med fyra personer som alla har ett feministiskt engagemang och arbetar inom skolväsendet. LÄS MER

 5. 5. Perspektivsamordnare och etik – värderingar, utmaningar och förhållningssätt

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Malin Thorson; [2016-06-15]
  Nyckelord :Etik; Perspektivsamordnare; Förvaltningsetik;

  Sammanfattning : Perspektivsamordnare är tjänstemän som arbetar med att främja sektorsövergripande frågor med stark koppling till värderingar och etik. Deras omfattande handlingsutrymme ochfrågornas värdeladdning öppnar upp för stora etiska spänningar inom uppdraget. Gruppen har växt i antal och betydelse i samma takt som frågorna de ansvarar för. LÄS MER