Sökning: "förvaltningsfastigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade ordet förvaltningsfastigheter.

 1. 1. IFRS 13:s inverkan på förvaltningsfastigheter : en kvantitativ studie om effekten med IFRS 13:s implementering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Oliver Hillgren; Philip Andersson; [2020]
  Nyckelord :Fair value accounting; IAS 40; IFRS 13; fair value accounting non-financial assets; fair value accounting investment properties;

  Sammanfattning : Studien har en deduktiv ansats och undersöker kvantitativ syftet av att förklara effekten med implementeringen av IFRS 13 på värderingsförändringen av förvaltningsfastigheter. Vidare är ändamålet att bidra med ytterligare kunskap till effekten av IFRS 13:s implementering för förvaltningsfastigheter. LÄS MER

 2. 2. Tillförlitlighet och relevans vid värdering till verkligt värde : en studie av svenska börsnoterade fastighetsföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alfred Marstorp; Vincent Skelte; [2019]
  Nyckelord :Fair value; book value; reliability; relevance; IFRS 13; IAS 40; Real estate companies; realised profit and unrealised profit; Verkligt värde; tillförlitlighet; relevans; IFRS 13; IAS 40; förvaltningsfastigheter; realiserade värdeförändringar och orealiserade värdeförändringar;

  Sammanfattning : År 2002 utkom en förordning från Europeiska unionen (EU) som innebär att samtliga börsnoterade företag ska redovisa enligt IFRS-regelverket från och med år 2005. Detta innebär att fastigheter, som tidigare hade värderats till anskaffningsvärde, ska värderas till verkligt värde i enlighet med IFRS 13 och IAS 40. LÄS MER

 3. 3. Tillförlitlighet vid värdering till verkligt värde : En analys av onoterade företag inom fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Clara Danelid; Rebecca Marklund; [2019]
  Nyckelord :Redovisning; verkligt värde; företagsekonomi; förvaltningsfastigheter; extern värdering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hur väl följer svenska fastighetsbolag upplysningskraven i punkt 75 & 76 i IAS 40?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Persson; Joel Quist; Kevin Svensson; [2019]
  Nyckelord :Efterlevnad; IAS 40; IFRS 13; förvaltningsfastigheter; företagsegenskaper; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur väl svenska börsnoterade fastighetsbolag efterlever de upplysningskrav som anges i IAS 40 punkt 75 och 76. Vidare undersöks om det föreligger några skillnader mellan olika år (2010, 2018), samt om det finns samband mellan upplysningsgrad och tre på förhand utvalda företagsegenskaper. LÄS MER

 5. 5. Nyproduktion av bostäder – förstagångsvärdering och hantering av nedskrivningsindikationer –En studie av fyra kommunala fastighetsbolags tillämpning av K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Gårdh; Karolina Zirlyte; [2018-06-19]
  Nyckelord :Förstagångsvärdering; nedskrivning; redovisningsprinciper; marknadsvärdering; förvaltningsfastigheter; kommunala fastighetsbolag; externredovisning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Dagens bostadsbrist i Sverige ställer krav på att allmännyttan, kommunala fastighetsbolag, ska bygga fler bostäder. Bolagen som använder regelverket K3 stöter dock på problem vid tillämpningen av redovisningsprinciperna. LÄS MER