Sökning: "förvaltningslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet förvaltningslagen.

 1. 1. Meddelande av delbeslut i lantmäteriförrättning. En studie av delbeslut i lantmäteriförrättning i förhållande till förvaltningslagen och dess krav på rättssäkerhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martina Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kontraritetskravet : Kravet på att ett beslut ska ha gått någon emot i enlighet med 42 § Förvaltningslagen (2017:900)

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Beritan Soysuren; Hale Karim; [2020]
  Nyckelord :The requirement of a decision; Kontraritet;

  Sammanfattning : This study concerns the legal requirement of contravention as a prerequisite for any parties right to appeal decisions according to the Swedish Public Administration Act. In this study, we examine the legal statute, its significance and its function in administrative law. LÄS MER

 3. 3. Meddelande av delbeslut i lantmäteriförrättning. En studie av delbeslut i lantmäteriförrättning i förhållande till förvaltningslagen och dess krav på rättssäkerhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martina Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Europeiska unionens påverkan på svensk motiveringsskyldighet under offentlig upphandling

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Offentlig rätt

  Författare :Tom Bramler; [2019]
  Nyckelord :offentlig upphandling; motiveringsskyldighet; EU; LOU; LOU-Direktiv; LOU-direktivet; Upphandling; motivering; offentlig rätt;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen utgår från det upphandlingsdirektiv som Europeiska unionen antog 2014, ett direktiv som skulle modernisera och uppdatera föråldrade upphandlingsregler inom hela den europeiska gemenskapen. Uppsatsen tittar närmare på de direktivartiklar som ställer krav på upphandlande myndigheters motiveringsskyldighet som är en del av det som inom EUrätten kallas för principen om god förvaltning. LÄS MER

 5. 5. Klagorätt vid beslut om demonstrationstillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :klagorätt; polisens beslut; överklaga; demonstrationer; demonstrationstillstånd; förvaltningslagen;

  Sammanfattning : Att demonstrera är ett viktigt och värdefullt verktyg för att skapa opinion. En demonstration är inte bara enkel och billig att anordna, utan är dessutom ett effektivt och direkt sätt för människor att uttrycka sina åsikter på. LÄS MER