Sökning: "förvaltningsmodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet förvaltningsmodellen.

 1. 1. Brevet som blev ett upprop - En idéanalys av debatten om tjänstemannauppropet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Broman; Linn Alfredéen; [2019]
  Nyckelord :tjänstemannauppropet; idéanalys; Weber; Lundquist; idealtyper; förvaltningsmodellen; dualism; legitimitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I september 2018 lämnade 261 tjänstemän vid regeringskansliet över ett brev till förvaltningschefen. Brevet blev känt i media som ”tjänstemannauppropet” och uttryckte oro för hur den pågående regeringsbildningen skulle påverka tjänstemännens arbete. LÄS MER

 2. 2. Den svenska förvaltningsmodellen och regeringens EU-arbete : En analys av regeringens arbete i EU-frågor och dess förenlighet med den svenska förvaltningsmodellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Östman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En politiserad förvaltning - En studie av hur statens legitimitet påverkas

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Miriam Steinwall; Johannes Wannong; [2018]
  Nyckelord :politisering; generaldirektör; myndighet; legitimitet; implementering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur graden politisering av myndigheter kan påverka förvaltningens, och i förlängningen även statens, legitimitet. För att kunna hänga upp studien på något som är möjligt att granska har vi valt att studera utnämnandet av generaldirektörer till förvaltningsmyndigheter med enrådsstyrning. LÄS MER

 4. 4. Energiuppföljning på ett modernt sjukhus : En analys av förvaltningsmodellen på Nya Karolinska Solna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Alexander Ullén; Lucas Wiik; [2018]
  Nyckelord :Energiuppföljning; energiprestanda; energiberäkningsmodell; sjukhus;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to develop an operation method to manage the energy model at Nya Karolinska Solna and apply it to a fully operational floor in the facility. Deficiencies and improvement potential was then analysed for future management of the model. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas den svenska köpcentrummarknaden av utländska aktörer? En studie kring trender och incitament för utveckling av svenska köpcentrum

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Nils Eriksson; Philip Steinkeller; [2016]
  Nyckelord :Shopping mall; REIT; trend; Property Management; Facility Management; Portfolio Management; Asset Management; Köpcentrum; REIT; trender; Property Management; Facility Management; Portfolio Management; Asset Management;

  Sammanfattning : Sweden's population is growing every year, and in parallel there is an ongoing adjustment of the trade and retail consumption, within the Nordic area. Today, the development of retail is combined with the development of grandeur shopping malls, with the purpose to attract crowds and retailers. LÄS MER