Sökning: "förvaltningsrätt komparativ"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden förvaltningsrätt komparativ.

 1. 1. Lek inte med rätten! - En studie av lekmannadomare i Sverige, Japan och Tyskland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kai Henrysson; [2019]
  Nyckelord :komparativ rätt; straffprocessrätt; Japan; Tyskland; lekmannadomare; nämndemän; schöffen; saiban-in; comparative law; criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lay judges is an old phenomenon in many parts of the world. There is a long history of people without a legal education that have been participating in court as judges in Europe. In Sweden, such judges are called nämndemän and they work together with legally trained judges in the low and high courts of Sweden. LÄS MER

 2. 2. Allmänt klotter? - Om gränsdragningen mellan minnesanteckningar och allmänna handlingar i 2 kap. 12 § TF, med jämförelse mot dansk, norsk och finsk rätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannes Brattgård; [2019]
  Nyckelord :Statsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; komparativ rätt en. comparative law ; offentlighetsprincip; allmän handling; tryckfrihet; minnesanteckning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlighetsprincipen är en grundläggande förutsättning för den svenska demokratiska rättsstaten, som garanterar allas rätt att ta del av allmänna handlingar. Ett av undantagen från vad som klassificeras som allmänna handlingar är minnesanteckningar. LÄS MER

 3. 3. Ett sekel av lagrådsgranskning - En rättshistorisk och komparativ analys av det svenska Lagrådet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Max Alkestrand; [2017]
  Nyckelord :statsrätt; förvaltningsrätt; rättshistoria; legal history; komparativ rätt; comparative law; lagråd; lagrådet; lagrådsgranskning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det svenska Lagrådet har uppgiften att granska lagar under lagstiftningsarbetet. Det bildades 1909 eftersom Högsta domstolen, som tidigare hade denna roll, var överbelastat av alla de nya lagar som skapades. Under det dryga sekel som det svenska Lagrådet har existerat så har det skett ett antal förändringar. LÄS MER

 4. 4. Nazisters demonstrationsfrihet – eller häcklarens veto? - En komparativ studie mellan Sverige och USA

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lisa Nordbring; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; demonstrationsfrihet; förvaltningsrätt en. administrative law ; komparativ rätt en. comparative law ; opinionsfrihet; ordning och säkerhet; statsrätt; USA; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I september 2017 fick nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen demonstrationstillstånd i Göteborg, vilket orsakade en stor debatt i Sverige. En liknande debatt väcktes i USA 1977 när en nazistisk grupp ansökte om att demonstrera. LÄS MER

 5. 5. Umgängessabotage vid vårdnadsmål - en studie av kontinuitetsprincipen och kontaktprincipen vid avgörande av vårdnadsmål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Nihlwing; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; arbetsrätt; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt; boenderätt; civilrätt; EU-rätt; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt; folkrätt; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt; immaterialrätt; internationell privaträtt; IT-rätt; komparativ rätt; konkurrensrätt; processrätt; rättsekonomi; rättshistoria; rättssociologi; rättsvetenskap; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt; statsrätt; straffrätt; transporträtt; utrikeshandelsrätt; vårdnad; kontaktprincipen; kontinuitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I vårdnadsmål ska utgångspunkten för bedömningen vara barnets bästa. Inbegripet i detta begrepp, samt lagstiftningen om denna företeelse i 6:2a föräldrabalken, är barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna. LÄS MER