Sökning: "förvandling"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet förvandling.

 1. 1. To change everything without changing everything : applying Martí Franch’s differentiated management methods to Nytorps gärde

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jack Richold; [2020]
  Nyckelord :Martí Franch; maintenance; gardening; interstitial; succession;

  Sammanfattning : Medan städer förtätas, går obebyggda områden med tvetydiga värden förlorade. Sådana platser möjliggör för en ny form av grönområden samtidigt som de innebär en utmaning, då deras upplevda värde måste höjas samtidigt som platsens särart ska bevaras. LÄS MER

 2. 2. Particle Simulation using Asynchronous Compute : A Study of The Hardware

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Kim Enarsson; [2020]
  Nyckelord :Asynchronous Compute; Particle Simulation; Multi-Engine; DirectX; Async Compute; Asynchronous Compute; Partikel Simulering; Multi-Engine; DirectX; Async Compute;

  Sammanfattning : Background. With the introduction of the compute shader, followed by the application programming interface (API) DirectX 12, the modern GPU is now going through a transformation. Previously the GPU was used as a massive computational tool for running a single task at unparalleled speed. LÄS MER

 3. 3. Industriell förvandling – Visualisering av produktionseffektivitet för att minska stopp : Att hitta och eliminera stopp med hjälp av Overall Equipment Effectiveness (OEE)

  M1-uppsats,

  Författare :Niklas Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. “The choice of a place is never random” : Narratologisk analys med fokus påökenmotivet i 1 Kungaboken 19 och Genesis 16

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Gamla testamentets exegetik

  Författare :Silvia Kramer; [2019]
  Nyckelord :Narratologisk analys; ökenmotiv; Genesis; Första Kungabok;

  Sammanfattning : Den Hebreiska Bibeln återspeglar en mångsidighet och rikedom av olika handlingar, människor och platser. Narrativens författare använde sig av stilmedel, metaforer och motiv för att förkunna och förmedla Guds vilja för världen. LÄS MER

 5. 5. Feminiseringen av veterinäryrket ur ett svenskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Julia Wlosinska; [2019]
  Nyckelord :feminisering; veterinäryrket; veterinär; kvinna;

  Sammanfattning : Veterinäryrkets förvandling de senaste 100 åren är ganska unik. Ett yrke som tidigare var helt mansdominerat har på väldigt kort tid kommit att bli helt dominerat av kvinnor. Fenomenet är internationellt. LÄS MER