Sökning: "förvar"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet förvar.

 1. 1. Spent Nuclear Fuel under Repository Conditions : Update and Expansion of Database and Development of Machine Learning Models

  Master-uppsats, KTH/Kemi

  Författare :Maria Abada; [2022]
  Nyckelord :Spent nuclear fuel; spent nuclear fuel dissolution; spent nuclear fuel corrosion; machine learning model; dissolution predictions; Utbränt kärnbränsle; upplösning av utbränt kärnbränsle; korrosion av utbränt kärnbränsle; maskininlärningsmodeller; prediktioner av upplösning;

  Sammanfattning : Förbrukat kärnbränsle är mycket radioaktivt och behöver därför lagras i djupa geologiska förvar i tusentals år innan det säkert kan återföras till naturen. På grund av de långa lagringsperioderna görs säkerhetsanalyser av de djupa geologiska förvaren. LÄS MER

 2. 2. Att hålla en utlänning som är tagen i förvar avskild - tvångsmedel inom Migrationsverkets förvarsverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Daniel Kristensen; [2022]
  Nyckelord :offentlig rätt; utlänningslagen; tvångsmedel; Migrationsverket; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Even though the legislation around separating a foreigner from others who are held in custody has existed for a long time, this has been an area that is little treated in various legal sources. This appeared to me to be somewhat confusing, and the purpose of this essay was therefore to examine how the legal situation regarding decisions according to 11 kap. LÄS MER

 3. 3. Är förvarstagandet förenligt med barnets bästa ur ett rättssociologiskt perspektiv?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Alice Fält; [2022]
  Nyckelord :Migrationsrätt; Förvar; Barn; Rättsdogmatik; Rättssociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Detention – The Silent Consequence of the EU’s Pact on Migration and Asylum -An Examination of the Impact of the Proposed Pact on Migration and Asylum on the Use of Pre-Entry Detention of Asylum Seekers

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Astrid Ramsay Aigrot; [2022]
  Nyckelord :Migration Law; EU Law; Human Rights; Immigration Detention; Pact on Migration and Asylum; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the 23 September 2020 the European Commission launched the Pact on Migration and Asylum, introducing five legislative proposals, which inter alia aim at ensuring that only people with clear protection needs enter the European Union (EU). To reach this objective, the European Commission introduced a so-called pre-entry phase, consisting of firstly, the proposed screening procedure, a five-day procedure to quickly identify applicants that are in need of protection and those that can be returned, and secondly, a mandatory asylum border procedure for certain categories of applicants, including asylum seekers from countries with a recognition rate of 20% or lower. LÄS MER

 5. 5. Det ambivalenta engagemanget vid förvaret: Gränsande, solidaritet och sörjbarhet vid svenska förvar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Alma Norström Wiklund; [2022]
  Nyckelord :Detention; solidarity engagement; bordering; grievability; ambivalence; Social Sciences;

  Sammanfattning : This master's thesis aims to analyze how bordering, solidarity and grievability are expressed in the participants' commitment with detainees in detention. Furthermore, the essay captures stories about everyday experiences of what it means to be involved in non-profit organizations or activist networks that are active in Swedish detention centers. LÄS MER