Sökning: "förvaring"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade ordet förvaring.

 1. 1. Hållbarhet hos kemiska metaboliter i hundurin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Petra Andersson; [2021]
  Nyckelord :hund; urin; kemiska metaboliter; hållbarhet; förvaring;

  Sammanfattning : Urinprover kan behöva skickas till externa laboratorium för analys. Om ämnet, som ska analyseras, inte är stabilt under transport kan förseningar leda till felaktiga eller missvisande resultat. Av den orsaken är det viktigt att undersöka vilka förändringar som sker i urinprover under olika temperaturförhållanden vid olika tidpunkter. LÄS MER

 2. 2. Viktiga funktioner och designfaktorer i resecentrum : Klimatanpassningar för subarktiskt klimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Matilda Anttila; [2021]
  Nyckelord :Travel center; subarctic climate; winter; sustainable transport; attractive urban spaces; Resecentrum; subarktiskt klimat; vinter; hållbara transporter; kollektiva resor; attraktiva stadsrum;

  Sammanfattning : I Sverige finns en enighet om att kollektivtrafiken måste utvecklas om målsättningar för klimat och attraktiva städer ska kunna nås. Trafiksystemets utformning har i sin helhet stor betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. Resecentrumen håller på att få en allt viktigare roll i stora som små städer. LÄS MER

 3. 3. Analys av inskannade arkiverade dokument med hjälp av objektdetektering uppbyggt på AI

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Malin Svedberg; [2020]
  Nyckelord :Objektdetektering; artificiell intelligens; historiska dokument; dokumentanalys; Yolov3; Darknet;

  Sammanfattning : Runt om i världen finns det en stor mängd historiska dokument som endast finns i pappersform. Genom att digitalisera dessa dokument förenklas bland annat förvaring och spridning av dokumenten. LÄS MER

 4. 4. Från förvaring till rehabilitering : En analys av hur psykisk sjukdom framställts i statens offentliga utredningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Emma Eriksson; Sandra Henriksson; [2020]
  Nyckelord :psykisk sjukdom; konstruktion; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Att begrepp ändras genom historien är ingen nyhet, hur begreppen utvecklats och vad begreppen har för innebörd väckte däremot vårt intresse. Denna studie undersöker transitionen av företeelsen psykisk sjukdom i statens offentliga utredningar, från början av 1900-talet till början av 2010-talet. LÄS MER

 5. 5. Investigation of the absorption solvent for bioenergy carbon capture and storage (BECCS) through pilot plant trials

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Tejas Latha Karthikeyan; [2020]
  Nyckelord :Carbon capture; BECCS; absorption; potassium carbonate systems; CHP plant; Koldioxidinfångning; BECCS; absorption; kaliumkarbonatsystem; CHP-anläggning;

  Sammanfattning : Att begränsa globala uppvärmningen till 1,5°C kommer kräva negativa koldioxidutsläpp. En metod för att generera negativa koldioxidutsläpp är så kallad Bio-Energy Carbon Capture and Storage (BECCS). LÄS MER