Sökning: "fødd før"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden fødd før.

 1. 1. Transmäns upplevelser av graviditet, förlossning och postpartumperioden samt av vårdmöten inom dessa områden : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Eklind; Elin Olsson; [2022]
  Nyckelord :Childbirth; experience; pregnancy; transmen; Förlossning; graviditet; transmän; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transman är en person född som kvinna juridiskt men som identifierar sig som man. Transmän ären specifik grupp med egna behov. Transmän upplever ofta könsdysfori som innebär ett obehag som uppstårnär den upplevda könsidentiteten inte överensstämmer med den biologiska könsidentiteten. LÄS MER

 2. 2. Från Spotify till Lapp-Nils : En studie om att tekniskt lära sig spela Offerdalslåtar på fiol med inspiration från ett musiketnologiskt synsätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Brink Madeleine; [2022]
  Nyckelord :traditionsbärare; Lapp-Nils; Offerdal; folkmusik; musiketnologi; musikpedagogik;

  Sammanfattning : Lapp-Nils, född 1804, var en samisk storspelman i Offerdal i Jämtland, vars låtar har levt vidare till idag, och utgör grunden för Lapp-Nilstraditionen. Syftet med denna studie är att tekniskt kunna spela fem låtar i Lapp-Nilstradition, samt att även få en ökad förståelse för kontexten kring Lapp-Nils. LÄS MER

 3. 3. Lagindelning via ålder eller fysisk mognad : Jämförelse av antal sprungna meter i olika hastighetsintervall inom ungdomsfotboll

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Mattias Hofling; [2022]
  Nyckelord :Biobanding; Kronologisk åldersindelning; Löphastigheter;

  Sammanfattning : Inom ungdomsfotbollen finns ett tydligt samband med att gå vidare ur selekteringsfaser om spelaren är tidigt född under året då de generellt är mer fysiskt mogna och får således en fysisk fördel. För att kringgå den opåverkbara fördel genom att vara tidig i sin fysiska mognad finns en alternativ laguttagning via biobanding som innebär lagindelning utefter nuvarande procentuella fysisk mognadsstatus. LÄS MER

 4. 4. En studie om upplevelser av digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Mohammed Meftah; Rasmus Johansson; [2022]
  Nyckelord :digitalisering; född efter 1980; äldre; pensionärer; upplevelser; teknik; utanförskap;

  Sammanfattning : Inledning: Det finns drygt 10 miljoner invånare i Sverige. Av dem finns 1,1 miljoner människor som inte använder internet dagligen, varav 75% är pensionärer. De som är födda före 1980 har en fördel jämfört med de som är födda efter och som inte har vuxit upp med de digitala informationsteknikerna. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars inställning till kött och vegetarisk kost - en enkätstudie om elever i årskurs 9

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Anna Skytt Becker; Maria Rundström; [2021]
  Nyckelord :Vegetarisk kost; Vegetariskt; Vegetarism; Kött; Ungdomar; Inställning; Livsmedelsval; Matval;

  Sammanfattning : Bakgrund Maten som konsumeras i världen är en kraftigt bidragande faktor till klimatförändringarna. Kost baserad på mer frukt, grönsaker och mindre rött kött skulle  gynna både miljö och hälsa. LÄS MER