Sökning: "f test"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade orden f test.

 1. 1. Emojis, en del av undervisningen? : En undersökning om emojis som verktyg i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Linda Johansson; [2021]
  Nyckelord :Undervisning; Emojis; Svenska som andra språk; Läs- och skrivutveckling; Grundskola;

  Sammanfattning : An experimental study to investigate if it´s possible to use emojis as a tool in education in primary school to encourage students in their writing- and reading learning. Especially with consideration to students with Swedish as a second language and furthermore students who has trouble with their development in reading and writing. LÄS MER

 2. 2. Modeling BOD removal in free watersurface constructed wetlands with variable residence time-based methods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Degefu Yohannes Sebro; [2021]
  Nyckelord :BOD removal; Free water-surface constructed wetlands; VART-BOD; models; dynamic diffusion zone; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Constructed wetlands (CWs) have been applied for several years in the removal process pollutants from secondary treatment plants and stormwater. In this paper, the Variable Residence Time (VART) model for solute transport in streams was extended to simulate the BOD removal process in free water surface flow constructed wetlands (FWS CWs). LÄS MER

 3. 3. Visst är jag duktig som tränar!? : En tvärsnittsstudie om prestationsbaserad självkänsla och motivation till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Sofia Reimers; Nora Norin; [2021]
  Nyckelord :Prestationsbaserad självkänsla;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka motivation till fysisk aktivitet hos individer med prestationsbaserad självkänsla (nedan benämnt som PBS) samt att se över skillnader mellan kön och ålder i dessa frågor. De frågeställningar vi vill studera är ”Vad motiverar individer med prestationsbaserad självkänsla till fysisk aktivitet?”, ”Finns det skillnader på motivation till fysisk aktivitet hos individer med låg och hög prestationsbaserad självkänsla?”, ”Finns det könsskillnader på motivation till fysisk aktivitet hos individer med låg och hög prestationsbaserad självkänsla?”,” Finns det åldersskillnader på motivation till fysisk aktivitet hos individer med låg och hög prestationsbaserad självkänsla?”, ”Vilken grupp individer ägnar mest tid till vardagsmotion och fysisk träning?”. LÄS MER

 4. 4. Interactions between plant pathogens and their implications for crop protection

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Ayano Tanaka; [2021]
  Nyckelord :disease complex; nteraction; antagonism; synergism; Fusarium spp;

  Sammanfattning : One plant may often be infected by more than one pathogen species. It is assumed that species which exploit the same resource have the potential to affect each other. Plant diseases where more than one pathogen is involved in the development of infection are usually termed as ¨disease complex¨. LÄS MER

 5. 5. Kan hemprovtagning ge likvärdiga resultat som sedvanlig provtagning vid analys av F-Kalprotektin med Phadia?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Marcus Petersson; [2021]
  Nyckelord :Method comparison; F-Calprotectin; Phadia 250; EliA Extraction kit 2; patient´s own sampling; Metodjämförelse; F-Kalprotektin; Phadia 250; EliA extraktion kit 2; egen provtagning;

  Sammanfattning : Kalprotektin är ett protein som bygger upp 60 % av neutrofila granulocyters granula. Vid inflammationer i tarmen vandrar neutrofila granulocyter ut genom mukosan och följer med faeces ut ur kroppen. LÄS MER