Sökning: "façade lighting"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden façade lighting.

 1. 1. Upplevelse av ljusrummet mellan fasadbelysning på historiska byggnader och stadsrummet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Erik Nylander; Johan Söderberg; [2020]
  Nyckelord :FOG; historical buildings; light zone; light room; urban space; urban design; cityscape; nightscape; façade; façade lighting; light; lighting.; FOG; historiska byggnader; ljuszon; ljusrum; stadsgestaltning; stadsrummet; natt stadsrummet; fasader; fasadbelysning; ljus; belysning.;

  Sammanfattning : This study was conduct as a candidate thesis at Jönköping’s School of Engineering. The purpose of the study was to examine how the light zone of façade lighting on a historical building is perceived in correlation to the cityscape. LÄS MER

 2. 2. Why do considerable number of Swedish workplaces lack daylight?  Effects of obstruction angles in achieving required daylight in Swedish workplaces.

  Magister-uppsats, KTH/Ljusdesign

  Författare :Barani Dharan Srinivasan; [2020]
  Nyckelord :Office; daylight; Work environment; Employees; Façade; windows; daylight simulation; obstruction angle; 25-degree rule of thumb; urban densification; spatial daylight autonomy; window-to-wall ratio.;

  Sammanfattning : Contribution of daylight to employees in terms of health, productivity, and overall wellness in the office spaces are undeniable. Apart from the psychological and biological benefits of employees, embracing daylight in office spaces increases the energy-efficiency of the building which leads to the sustainable development of a city. LÄS MER

 3. 3. Benefits of passive solar shading devices in Swedish climate scenarios. Integrated daylight and energy study.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö; Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Agnieszka Czachura; [2019]
  Nyckelord :solar shadings; sustainability; buildings; daylight; energy use; glare; thermal visual comfort; free cooling; Sweden; performance prediction methods; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Modern well-insulated and highly glazed buildings experience increased overheating, even in cold climates. Buildings hold the biggest share of the world’s energy use, and current climate crisis can exacerbate future need for cooling. LÄS MER

 4. 4. Nybyggnation av en fastighet till temporära bostäder i ett ljudutsatt område

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Anna Birger; Christian Holmstedter; [2019]
  Nyckelord :Temporary housing; Sound pollution; temporära bostäder; buller;

  Sammanfattning : I takt med en ökad globalisering och expandering av de större städerna så har det avgått allt fler flyg till och från Sverige, vägar har byggts ut och allt fler platser som är exponerade för trafikbuller har tillkommit. Detta är ett stort problem då buller kan ha förödande effekter på människors hälsa. LÄS MER

 5. 5. Improving Daylighting Utilization in LTH Study Center

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Rifat Tabassoom Tumpa; Inez Eugenia; [2019]
  Nyckelord :Daylighting; energy demand; window to wall ratio; daylight factor; daylight autonomy; heating and cooling demand; electric lighting dependency; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Daylighting is a free source of light that fosters a direct connection to nature. It has a great potential to enhance the health and productivity of the building inhabitants, to improve thermal and visual comfort in indoor spaces, and to increase energy efficiency in buildings. LÄS MER