Sökning: "face - giving"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden face - giving.

 1. 1. Hybrid Team Leadership - An exploratory study on leadership competencies and team performance

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annika Malvela; Alexander Ström; [2022]
  Nyckelord :Hybrid team; Virtual team; Face-to-face team; Hybrid leadership; Leadership competencies; Team performance;

  Sammanfattning : RESEARCH AIM The aim of this study is to provide a deeper understanding in how leadership competencies are perceived to be important for hybrid team members team performance in both, a virtual and face-to-face setting. This, to investigate how different leadership competencies could be used by a hybrid team leader to manage the hybrid teams performance. LÄS MER

 2. 2. Varför sjunger du? En kvalitativ studie om målsättning och drivkraft hos elever med funktionsvariationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Lina Johansson; [2022]
  Nyckelord :Elever med funktionsvariationer; Motivation; Salutogent förhållningssätt; Kreativ undervisning Students with functional variations; Salutogenic approach; Creative teaching; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien ”Varför sjunger du? - En kvalitativ studie om målsättning och drivkraft hos elever med funktionsvariationer” är en kvalitativ intervjustudie där målet är att utforska elever med funktionsvariationer och deras motivation till att utvecklas inom sång och musik. Varför sjunger de och hur jobbar deras pedagoger med att ta reda på elevernas mål och även nå sina egna undervisningsmål? Eleverna i studien är mellan 20 och 25 år gamla och går eller har gått en eftergymnasial utbildning med musik-, bild-, och teaterinriktning för personer med kognitiva och intellektuella funktionsvarianter. LÄS MER

 3. 3. Directness and indirectness in the pursuit of love : A qualitative study on manifestations of directness and indirectness in the reality TV show Love on the Spectrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Ringqvist; [2022]
  Nyckelord :Directness; indirectness; implicature; entertainment;

  Sammanfattning : When it comes to human communication, there are several possible ways of expressing the same idea. This is often explained in terms of direct and indirect speech acts. LÄS MER

 4. 4. Streamline the ski rental process using RFID technology : Develop a solution that optimizes the ski rental process and is designed after the customer´s and staff´s needs.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Hanna Lundgren; [2022]
  Nyckelord :Ski rental; Streamline; RFID technology; Human-centred design; Service design; Industrial design engineering; Skiduthyrning; Effektivisering; RFID; Användarcentrerad design; Service design; Teknisk design;

  Sammanfattning : Imagine you have booked a trip to the mountains and want to experience nature and the slopes. But unfortunately, you do not own your equipment and need to rent from a ski rental. As a customer, you then hope the rental process goes quickly, smoothly, and efficiently to avoid standing in long queues. LÄS MER

 5. 5. Talerätt för barn. En komparation mellan vårdnadsmål, LUV-mål och brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Madelene Bachstätter; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; LVU; Lag om särskild företrädare för barn; talerätt; barn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Children, just like adults, are legal entities according to Swedish law and legislation. This implies they have both rights and obligations to face, which in addition means they also have party capacity. LÄS MER