Sökning: "facebook grupper"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden facebook grupper.

 1. 1. COVID-19, upplevd oro ochmyndighetsförtroende: : En kvantitativ studie bland unga vuxna 18-25 år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Shin Edman; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; GOVERNMENT TRUST; RISK COMMUNICATION; WORRY; YOUNG ADULTS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unga vuxna är en målgrupp som inte främst tillhör en riskgrupp för allvarliga konsekvenser av COVID-19 gällande sjuklighet och dödlighet. Den globala pandemin kan ha fler konsekvenser på hälsan, där unga vuxna kan ses som en sårbar grupp. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar patienters matintag på sjukhus - en kvantitativ undersökning av sjuksköterkors uppfattning av patientmåltider i relation till tillagningsplats

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Sofia Lindström; [2022]
  Nyckelord :Sjukhusmat patientmat sjukhuskök patientmåltider;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Tidigare forskning har visat att undernäring är vanligt förekommande i sjukvården. Kliniska symptom och biverkning är de främsta orsakerna till ett lågt matintag men olika typer av problem kring själva måltiden, exempelvis i tillagningen och serveringen, har också visats påverka matintaget negativt. LÄS MER

 3. 3. Men maten då? : En enkätstudie om hur pedagoger undervisar barnen i förskolan kring kostens betydelse för hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Berg; Madeleine Jofur; [2022]
  Nyckelord :diet; education; framework factor theory; health; preschool; förskola; hälsa; kost; ramfaktorteorin; undervisning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to show how educators in preschool teach children about the diet’s importance for health. We have used a quantitative method in the form of a questionnaire to get answers to our research questions. The questionnaire consisted of mostly closed questions and was answered by 206 educators in Swedish preschools. LÄS MER

 4. 4. Vakna upp! : KavlaNer som medborgarpolitiskt engagemang (i tider av misstro)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alice Nihleen; [2022]
  Nyckelord :Medborgarpolitiskt engagemang; kunskap; demokratiskt samtal; KavlaNer; Facebook; Vaccinskepticism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Medborgarpolitiska engagemang som utmanar och ifrågasätter etablerad kunskap från expertsamhället till förmån för en alternativ kunskapssyn, är ett växande problem i dagens samhälle. Denna uppsats undersöker hur kunskapssynen i dessa medborgarpolitiska engagemang byggs upp, samt vilken betydelse den alternativa kunskapsbildningen kan få för det demokratiska samtalet. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering i förskolan : Förskollärarnas arbetssätt med digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Gevriye; Madeleine Jansson; [2022]
  Nyckelord :Läroplanen; förskolan; förskollärare; pedagoger; barn; digitala verktyg; utveckling och lärande; särskilda behov; socialt samspel; kunskap och erfarenhet; sociokulturella perspektivet; enkäter; utmaningar; möjligheter; artefakter; samhällsutveckling.;

  Sammanfattning : Digitaliseringen i samhället har ökat markant under kort eftersom digitaliseringen har tagit en stor plats i det moderna samhället, vilket gör det relevant för oss att undersöka hur arbetet med digitala verktyg används i nuläget. I tidigare forskning betonar de att förskollärare inte har tillräckligt med kompetens av användandet av digitala verktyg. LÄS MER