Sökning: "facetune"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet facetune.

  1. 1. Bildmanipulerande appar, identitetsskapande och den förändrade synen på bildmanipulation.

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

    Författare :Magnusson Sofié; [2019]
    Nyckelord :Bildmanipulation; sociala medier; identitetsskapande; Facetune; bildmanipulerande appar;

    Sammanfattning : Denna studie berör unga kvinnors (18–28 år) attityd till bildmanipulerande appar, manipulerade bilder i sociala medier samt vad dessa bilder och appar kan ha för betydelse för deras identitetsskapande i och utanför sociala medier. Studien baseras på fem stycken kvalitativa intervjuer som fokuserar på ämnena identitetsskapande, sociala medier och bildmanipulation. LÄS MER