Sökning: "facial masculinity"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden facial masculinity.

 1. 1. Social anxiety and threat perception : An event-related potential study

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Adithi Sutradhar; [2020]
  Nyckelord :Late positive potential; FWHR; social anxiety; threat perception;

  Sammanfattning : The late positive potential (LPP) is an event-related potential (ERP) component associated with increased affective processing which seems to strongly respond to threats and to be sensitive to emotional faces. Some studies indicate that the LPP is modulated by anxiety symptoms, while others fail to find support for these observations. LÄS MER

 2. 2. "Där livet händer" : En kvalitativ innehållsanalys av IKEAs reklamfilmer ”Där livet händer” ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Iliriana Maqedonci; Maria Svedenman; [2018]
  Nyckelord :Stereotyper; genus; familjestruktur; narrativ; IKEA; Goffman;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på hur olika könsroller och familjestrukturer representeras i reklamfilmer ur IKEAs kampanj Där livet händer. Studien syftar även till att undersöka om innehållet i reklamfilmerna bryter eller förstärker de normer som finns i samhället. Specifikt studeras innehållet ur fyra reklamfilmer från deras kampanj. LÄS MER

 3. 3. Menstruationscykelns inverkan på kvinnors preferenser för mäns ansikten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Måns Danneman; [2007]
  Nyckelord :Menstrual cycle; sexual selection; physical attraction.; Menstruationscykeln; sexuellt urval; fysisk attraktivitet;

  Sammanfattning : Menstruationscykelns inverkan på kvinnors preferenser för mäns ansikten Sammanfattning Detta är en systematisk replikation av Penton-Voaks och Perrets studie (1999) då en preferens hos kvinnor för maskuliniserade ansiktsdrag under hög befruktningsrisk i menstruationscykeln hittades. Dessa drag tros vara en ärlig signal för goda gener och immunokompetens hos män. LÄS MER