Sökning: "facilitating factors"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade orden facilitating factors.

 1. 1. En god god man - En kvalitativ intervjustudie om LSS-handläggares resonemang om godmanskapet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Eliasson; Stefanie Krüger; [2020]
  Nyckelord :Keywords: LSS-administrator; LSS; guardian; room to maneuver; relation Nyckelord: LSS-handläggare; god man; handlingsutrymme; relation; Social Sciences;

  Sammanfattning : LSS, is a Swedish law that gives people with disabilities entitlement to individual help from the society. The purpose of this essay was to study how LSS-administrators talk about guardianship in order to get a professional and external perspective on how guardianship best can benefit the individual. LÄS MER

 2. 2. Lokalt polisarbete i glesbygd : en studie på områdespoliser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Adam Nyström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This qualitative research study examines community police officers (CPO) in a northern Swedish rural setting. The research on rural policing in Sweden is generally underdeveloped and the purpose of this study is to fill a part of that knowledge gap. Swedish police re-organized in 2015. LÄS MER

 3. 3. Hur motivation påverkar återgång i arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Gioele Luigetti; Richard Larsson; [2020]
  Nyckelord :motivation; return to work; facilitating factors; blocking factors; change process.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukskrivning kan innebära personligt lidande och kostnader för samhället. Individens attityder och förväntningar har betydelse för hur lång sjukskrivningen blir. Den förändringsprocessen arbetsåtergång innebär behöver anpassas till de omständigheter som finns i individens liv. LÄS MER

 4. 4. Barnhälsovårdens preventiva arbete med övervikt hos barn : En kvalitativ studie av BHV-sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Moa Lindblom; Farrah Mie Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Child health care; experience; overweight; prevention; qualitative; barnhälsovård; erfarenhet; kvalitativ; prevention; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med övervikt är ett växande problem där den främsta orsaken är ohälsosam kost och/eller för lite fysisk aktivitet. Barn med övervikt riskerar utöver fetma och psykosociala konsekvenser att ådra sig följdsjukdomar såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. LÄS MER

 5. 5. Re-integration of sex trafficking victims in Romania ̶ And the role of the social work professionals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Barchiesi Valentina; Stenius Maria-Elisa; [2019-07-03]
  Nyckelord :Re-integration; victims of sex trafficking; Romania; social worker’s role; anti-trafficking organizations;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how social work professionals describe re-integration of young female victims of sex trafficking in Romania. This study was based on eight semi-struc-tured in-depth interviews with social work professionals in Romanian anti-trafficking organi-zations. These were later analyzed using thematic analysis. LÄS MER