Sökning: "fackförbundens rätt att teckna kollektivavtal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden fackförbundens rätt att teckna kollektivavtal.

  1. 1. Stridsåtgärder och konkurrerande fackförbund i den svenska modellen - en studie om organisationstvister som mynnar ut i stridsåtgärder

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Denise Wikström; [2018]
    Nyckelord :Stridsåtgärder; stridsåtgärder mot kollektivavtalsbunden arbetsgivare; organisationstvister; konflikter på arbetsmarknaden; organisationsstruktur; konkurrerande fackförbund; kollektivavtal; den svenska modellen; kollektivavtalets betydelse för fackförbund; fackförbundens rätt att teckna kollektivavtal; fackförbundens organisations- och avtalsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The aim of this essay is to seek understanding about why conflicts appear between trade unions regarding which one of them should sign the collective agreement in the workplace. The labour market parties are in general in an agreement that there should only be one applicable collective agreement in every area of work. LÄS MER