Sökning: "fackspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet fackspråk.

 1. 1. Nominalisierungen in medizinischen Fachtexten : Eine schwedisch-deutsche Übersetzungsanalyse

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Kirsti Ferch; [2020]
  Nyckelord :German; grammatical metaphor; grammatical shifts; nominalization; nominal style; medical texts; scientific language; structural shifts; Swedish; translation; verbal style; Deutsch; Fachsprache; grammatische Metapher; Medizin; medizinischer Fachtext; Nominalisierung; Nominalstil; Schwedisch; Strukturumwandlung; Übersetzung; Verbalstil; fackspråk; facktext; grammatisk metafor; medicin; nominalisering; nominalstil; tyska; strukturomvandling; svenska; verbalstil; översättning;

  Sammanfattning : Scientific language, in contrast to general language, is characterised by its abstract and implicit style of expression, known as nominal style. A typical feature of this style is the frequent use of nominalizations which tend to be more common in German than in Swedish. LÄS MER

 2. 2. Potential till energiutvinning från deponigas på Tagenedeponin norr om Göteborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Erik Johansson; [2020]
  Nyckelord :Deponigas; Diffusa Utsläpp; Energiutvinning; Avfallshantering; Nedbrytningsmodellering; Kemiteknik; Chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When organic material is deposited at a landfill it is decomposed over time by microorganisms to form a gas mixture consisting of mainly methane, carbon dioxide and nitrogen called landfill gas. To limit the environmental impact from this gas there is a requirement in Sweden today that all landfills which have accepted or are accepting organic material to be equipped with a gas collection system and at least a flare to combust the methane. LÄS MER

 3. 3. DET RYSKA SPELSPRÅKET. En studie om rysk terminologi i Dota 2, dess uppbyggnad och inverkan på det ryska språket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Daniel Österberg; [2019-06-10]
  Nyckelord :ryska; Dota; spelterminologi; spelöversättning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en lingvistisk överblick av den ryska terminologin i spelet Dota 2, dess uppbyggnad och ursprung, om man kan använda kunskapen för att översätta andra spel till ryska och om den kan påverka spelares språk utanför spelvärlden. Dessa frågor undersöks dels via en kvantitativ metod där en stor del av spelterminologin jämförs mellan engelska och ryska, och ett mindre utdrag jämförs med spelen Path of Exile och World of Warcraft. LÄS MER

 4. 4. Elevers fysikspråksutveckling under gymnasietiden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Dario Stjärnemyr Ghidini; [2019]
  Nyckelord :Physics; Fysik; Fackspråk; Språkutveckling; Gymnasie;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks huruvida det finns en fackspråklig utveckling hos elever under deras gymnasietid i relation till vilken årskurs de tillhör och då indirekt mängden undervisningstimmar i fysik de erhållit. Undersökningen går ut på att elever från årskurs 1 till årskurs 3 får svara på fem fysikfrågor med anknytning till vardagssituationer och fenomen. LÄS MER

 5. 5. Semantik på molekylnivå – Översättning av medicinsk text för sakkunniga

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Hanna Kiviniemi Köngäs; [2018]
  Nyckelord :översättning; spanska; medicinsk terminologi; semantik; fackspråk; vetenskaplig artikel; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER