Sökning: "fackverk"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet fackverk.

 1. 1. Strukturella förbättringar av en markstabiliseringsmast

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Axel Skog; [2021]
  Nyckelord :ANSYS; FEA; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; ground stabilization; CAE; CAD; ANSYS; FEM; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; markstabilisering; CAE; CAD;

  Sammanfattning : This report has examined the possibilities of stiffening and strengthening a ground stabilization mast, in a way that a small production company can manufacture. The soil stabilization technique in question is Jet-Grouting also called injection drilling, which involves drilling to the desired depth and then letting high-pressure water jets mixed with filling mass to erode the surrounding soil mass and form pillars below the ground surface. LÄS MER

 2. 2. Tensta Spånga Stadsdelshus

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sanna Karlsson; [2020]
  Nyckelord :tensta; spånga; stadsdelshus; stadsdelsnämnd; stadsdelsförvaltning; fackverk; betong; atrium; matta; stockholm;

  Sammanfattning : I mitt projekt har jag inspirerats av Folkets Hus-fenomenet. Folkets Hus är vanligtvis en byggnad som erbjuder allmänna samlingslokaler och mötesplatser för olika kulturevenemang, folkbildning, medborgarorganisering och många andra aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Implementering av höghållfast stål i byggbranschen : Analys av hur höghållfasta stålkonstruktioner kan appliceras för byggnadstekniska verk: fördelar, risker och användningsområden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Masis Mansour; Alexander Frid; Souzan Bakr; [2020]
  Nyckelord :High-strength steel; structural engineering; structural steel; steel truss; steel column; fatigue design; fire behavior; structural stability; Höghållfast stål; instabilitet; brandpåverkan; utmattningshållfasthet; nedböjning; fackverk; svetsning; elektronstrålesvetsning;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study has been to investigate the essentials of being able to incorporate high-strength steels (460 MPa and beyond) for structural elements in buildings. As of late, structural steels with a yield point of 355 MPa have been considered standard and have been for the past decade. LÄS MER

 4. 4. Analysis of progressive collapse in single-story buildings affected by local fire

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Tim Hedlund; [2020]
  Nyckelord :Progressive collapse; Catenary force; Local fire; Steel buildings; Finite element analysis;

  Sammanfattning : When a building is exposed to fire, it is required to remain structurally stable for a period of time. The regulations do however allow some types of localised failures within this time frame. LÄS MER

 5. 5. OPTIMERING AV STÅLKONSTRUKTIONER

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Edvin Pöhner; Göran Ronell; [2019]
  Nyckelord :steel constructions; optimization; steel design; stålkonstruktioner; optimering; ståldimensionering;

  Sammanfattning : I rapporten undersöks om besparingar kan göras i projekteringsskedet av byggnadsverk. Undersökningen görs genom att sammanställa och analysera utnyttjandegraden av pelare i fyra stålhallar belägna i Örebroregionen. Syftet är att undersöka om besparingar går att göra och i sådant fall hur stora dessa är. LÄS MER