Sökning: "fackverksmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet fackverksmodell.

 1. 1. Dimensionering av höga balkar av armerad betong : En jämförelse mellan EK2, BBK, laboratorieförsök och ATENA 2D

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Evelina Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Deep beams; nonlinear analysis; Strut and tie model; ATENA; Eurocode 2; Calculation model; BBK 04; Höga Balkar; Ickelinjär analys; Fackverksanalys; ATENA; Eurokod 2; Beräkningsmodell; BBK 04;

  Sammanfattning : Detta examensarbete vid Luleå tekniska universitet har utförts i samarbete med avdelningen för byggkonstruktionvid det nordiska konsultföretaget Norconsult AB. Arbetet bygger på en önskan från Norconsultatt ta fram en beräkningsmodell för höga balkar i överensstämmelse med Eurokod 2 motsvarande densom finns i BBK 04. LÄS MER

 2. 2. Optimering av böjarmering genom FEM-analys & Strut-and-Tie-modellering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Tomas Dahl; [2018]
  Nyckelord :Strut-and-Tie-metoden STM ; Finita Elementmetoden FEM ; Topologioptimering TO ; Virtual Design and Construction VDC ; Strut and Tie method STM ; Finite Element method FEM ; Topology optimization TO ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett koordinerat samarbete och tydlig kommunikation utgör grunden för en välfungerande projektering av ett byggprojekt. I det traditionella tillvägagångssättet utförs arbetet sekventiellt, där projektet passerar mellan de inblandade parterna i turordning. LÄS MER

 3. 3. Fackverksmodellering av en väggskiva : Med finita elementmetoden som underlag

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Tuyen Le; Yuri Atanasov; [2018]
  Nyckelord :strut; tie; fackverksmodellering; fackverksmodell; finita; elementmetoden; väggskiva; beräkningsrapport; fackverk; finite; element; regioner; FEM;

  Sammanfattning : Fackverksmodellering (eng. strut-tie modeling) är en accepterad och rationell beräkningsmetod för betongkonstruktioner där vanlig balkteori inte kan appliceras. Det gäller områden för s.k. LÄS MER

 4. 4. Pålfundament : Jämförelse mellan fackverksmodellen och balkmodellen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jesper Forell; Khaled Hamada; [2018]
  Nyckelord :Pålfundament; Eurokod 2; fackverksmodell; balkmodell; dimensionering; jämförelse.;

  Sammanfattning : Fackverksmodellen är idag den modell som vid dimensionering av pålfundament är vanligast att använda. Det kan finnas tillfällen där en fackverksmodell inte är fördelaktig att dimensionera ett fundament efter, till exempel vid stora pålavstånd då det leder till höga fundament. Pålfundament kan även dimensioneras enligt balkmodellen. LÄS MER

 5. 5. Vippning av stålfackverk : En studie av erforderlig stagning av över- och underram samtuppträdande moment i diagonaler

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ellen Svensson; Nils Boman; [2017]
  Nyckelord :Initial bow imperfections; lateral torsional buckling; lateral and torsional restrain; Initialkrokighet; vippning; stagning; fackverk; FEM; Eurokod;

  Sammanfattning : Horisontella laster som uppstår från till exempel vindlast, snedställning och initialkrokighet kan ge upphov till vippning och måste därför hanteras. En vanlig metod som tillämpas för att hantera vippning är stagning, men för att kunna staga ett konstruktionselement är det viktigt att ha kännedom om hur elementet beter sig under vippning. LÄS MER