Sökning: "faction"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet faction.

 1. 1. A comparison through heuristic evaluation of two MOOC platforms:Coursera and Udemy

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sada Siva Kumar Boya; Harshitha Gundala; [2022]
  Nyckelord :Heuristic principles; Massive open online courses MOOCs ; Survey evaluation; Usability; User experience.;

  Sammanfattning : In recent years thousands of people worldwide have been using Massive open on- line courses (MOOCs) for various reasons, including career development and change, continuing education, lifelong learning, and training. MOOCs are free online courses that anyone can enroll in and are an affordable and flexible way to learn new skills, develop professionally, and provide quality educational experience across the globe. LÄS MER

 2. 2. Understanding the non-removal of §219a of the German penal code : A process tracing study of the power struggle over abortion regulation in a confessional/secular government coalition

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Svensson; [2022]
  Nyckelord :Feminist institutionalism; Germany; coalition government; SPD; CDU CSU; Union; abortion law; feminist policy change; policy failure; abtreibung; §219a;

  Sammanfattning : In 2017 an old law recirculated in Germany which illegalized doctors from informing about abortion other than verbally in person. According to previous research on feminist policy change, a removal (liberalization), of the law hinges on: the presence of an autonomous feminist organization, if civil society, norms and a political majority supports the removal. LÄS MER

 3. 3. Att Utreda Våld : Mentala påfrestningar för polisens utredare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Felicia Joelsson; [2022]
  Nyckelord :Police investigator; domestic violence; mental strain; Polisutredare; Brott i nära relation; mentala påfrestningar;

  Sammanfattning : Brottsutredning av brott som begås i en nära relation innebär omfattande belastningar för utredarna som möter brottsutsatta och våldsutövare, granskar grafiskt material och samtidigt ska navigera sig inom en stor myndighet. Syftet med denna studie var att granska vilka belastningar som polisutredare upplever i sin yrkesutövning, vad som skyddar från belastningar och om det finns skyddsfaktorer som saknas. LÄS MER

 4. 4. Totalitarismens lockelser : Tore Zetterholm och kulturradikalismen 1945–50

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Mikael Hendar; [2022]
  Nyckelord :Tore Zetterholm; cultural radicalism; totalitarianism; idealism; rationalization;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the Swedish writer, translator and debater Tore Zetterholms’ (1915 – 2001) views on the origins and growth of the totalitarian movements in Europe. By examining his work, I seek to provide a more complex understanding of the Swedish debate on the causes of fascism, nazism, and communism that took place in the early post-war era (1945 – 1950). LÄS MER

 5. 5. Verklighet eller ren illusion? : Sanningen bakom mysteriet med Operaspöket i Gaston Lerouxs Le Fantôme de l'Opéra

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hanna Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Gaston Leroux; Le Fantôme de l Opéra; genre; faction; Gaston Leroux; Le Fantôme de l Opéra; genre; faktion;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att fastställa huruvida Gaston Lerouxs gotiska roman Le Fantôme de l’Opéra även skulle kunna klassas som en del av faktionsgenren och, i så fall, vilken typ av faktion den skulle vara. För att möta syftet bygger studien på ett antal faktionsteorier från olika författare och litteraturvetare. LÄS MER