Sökning: "factor models"

Visar resultat 1 - 5 av 949 uppsatser innehållade orden factor models.

 1. 1. Performance Evaluation of Swedish and German Actively Managed Mutual Funds

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Robin Cederdahl; Simon Olofsson; [2021-02-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are many studies examining the performance of actively managed mutual funds in different markets. The results of these studies vary depending on the used model and market. LÄS MER

 2. 2. Instance Segmentation of Multiclass Litter and Imbalanced Dataset Handling : A Deep Learning Model Comparison

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Rolf Sievert; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; Multiclass; Deep learning; Instance segmentation; Object segmentation; Iterative stratification; Mask R-CNN; DetectoRS; Imbalanced dataset; Classification; Detection; Segmentation; Litter; Trash; TACO; COCO; MMDetection; Multinomial; Cybercom; AI; Artificial intelligence; Land-based litter; Computer vision; Maskininlärning; Djupinlärning; Instanssegmentering; Objektsegmentering; Mask R-CNN; DetectoRS; Obalanserat dataset; Klassificering; Detektion; Segmentering; Skräp; TACO; COCO; MMDetection; Multinomial; Cybercom; AI; Artificiell intelligens; Datorseende;

  Sammanfattning : Instance segmentation has a great potential for improving the current state of littering by autonomously detecting and segmenting different categories of litter. With this information, litter could, for example, be geotagged to aid litter pickers or to give precise locational information to unmanned vehicles for autonomous litter collection. LÄS MER

 3. 3. Skolbibliotekspersonal och skolledares samarbete i Malmö. : Utifrån TLC-modellerna och styrdokumenten.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Katarina Gerstig; [2021]
  Nyckelord :Skolbibliotek; skolbibliotekarie; pedagoger; rektor; skolledare;

  Sammanfattning : Research has shown that collaboration between school librarians and teachers is an important factor for the school library to be used as a tool to increase the learning capabilities of students. Montiel-Overall has created a theoretical model called Teacher-Librarian-Collaboration, shortened TLC. LÄS MER

 4. 4. Drivers of topsoil saturated hydraulic conductivity in three contrasting landscapes in Kenya

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :David Falk; [2021]
  Nyckelord :Infiltrability; mixed effects model; Kenya; land degradation; restoration; trees;

  Sammanfattning : Markförsämring i tropiska regioner kan ha förödande konsekvenser för vattentillgänglighet. Vattenkvalité och kvantitet är oerhört viktiga för lokalbefolkningar och är grundförutsättningar för socioekonomisk utveckling då stora delar av befolkningen i många tropiska länder är direkt beroende av jordbruk och boskapshållning för sin inkomst. LÄS MER

 5. 5. Acceptans för IoT-lösningar : En studie av svenska SMF inom tillverkningsindustrin

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Ludvig de Fine Licht; [2021]
  Nyckelord :IoT-solution; Swedish manufacturing SME:s; UTAUT; EFA; Regression analysis; IoT-lösning; svenska SMF inom tillverkningsindustrin; UTAUT; EFA; Regressionsanalys;

  Sammanfattning : Background: The importance of data increases for current and future companies. As a result of prominent research within the field of information and communication technology, the interest in Internet of Things (IoT) and its industrial applications has grown strong from both research and the public sector. LÄS MER