Sökning: "factoring"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet factoring.

 1. 1. Klassgruppen Introduktion, faktorisering och implementation

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Isak Ohlsson Ångnell; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Givet ett heltal n så utforskar denna text olika sätt att hitta ns faktorer, med fokus på Shanks Klassgruppmetod, även om korta beskrivningar av Pollards p -1- och rho-algoritmer ges. Klassgruppen introduceras som en mängd av ekvivalensklasser av fraktionsideal i imaginära kvadratiska talkroppar, varpå en isomorfi till en mängd av ekvivalensklasser av binära kvadratiska former av given diskriminant D ges. LÄS MER

 2. 2. Enterprise transition to Software-defined networking in a Wide Area Network : Best practices for a smooth transition to SD-WAN

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Ahmed Yassin; Fatih Yalcin; [2019]
  Nyckelord :SD-WAN; Amazon Web Services; MPLS; Firewall; best practices; SD-WAN; Amazon Web Services; MPLS; brandvägg; bästa praxis;

  Sammanfattning : Software defined wide area networks (SD-WAN) is a relatively new concept for enterprises to structure their networks throughout sites. This thesis was to find best practices for enterprises wanting to transition their current infrastructure to SD-WAN with multiple factors considered. LÄS MER

 3. 3. Avtal om funktionsförsäljning som kreditsäkerhet : En analys kring funktionsförsäljning de lege ferenda

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Erik Larsson; [2019]
  Nyckelord :funktionsförsäljning; funktionsavtal; kreditsäkerhet; växel; invändningsrätt; affärsjuridik; rättsvetenskap; juridik; avtalsrätt; hållbarhet; de lege ferenda; funktionssäljare; funktionsköpare; borgenär; gäldenär; krediträtt; skuldebrev;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar en ganska okänd affärsmodell, funktionsförsäljning, men vilken är på frammarsch och kan komma att bli allt viktigare i och med den nödvändiga klimatomställning som behöver göras på jorden. Funktionsförsäljning anses bidra till lägre resursförbrukning och affärsmodellen kan bidra till nya möjligheter inom ekonomin. LÄS MER

 4. 4. Football franchise pricing – Finding the right valuation method while factoring in potential investment motivations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Yan Felten; [2018-07-04]
  Nyckelord :Sport economy; Sport finance; Football economy; Football club valuation; Value drivers; Intrinsic value; Relative valuation; Price index; Investment motivation; Pricing rationales;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 5. 5. Optimization of the steel-fiber dosage in shotcrete used in the Kankberg mine

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Pontus Larsson; [2018]
  Nyckelord :rock mechanics; shotcrete; bergmekanik; sprutbetong;

  Sammanfattning : The Swedish metal company Boliden has since the early 20th century been mining deposits in the mining field commonly referred to as the Skelleftefield in northern Sweden. The youngest of the active mines is the Kankberg mine which is an underground mine whose reserve contains gold and tellurium. LÄS MER