Sökning: "factors affecting the investment process"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden factors affecting the investment process.

 1. 1. Impact of Overconfidence Bias on Entrepreneurs Financing Decisions : The Case of Growth-oriented Startups in Sweden and Germany

  Master-uppsats,

  Författare :Suci Ariyanti; Hayk Mnatsakanyan; [2020]
  Nyckelord :Startups; cognitive bias; overconfidence; entrepreneurial cognition; capital financing; institutional comparison; entrepreneurship;

  Sammanfattning : Background: Both Authors have many years of finance background and as well as studying entrepreneurship motivated to tackle the less researched area in entrepreneurship: entrepreneurs’ behavioural impact on their financial decisions. Such decisions in initial stages of startup formation have a critical impact on company’s future development which raises the importance of understanding the behavioural motives of the entrepreneurs. LÄS MER

 2. 2. Information and Communication Technologies Impact on Social Capital : A case study in northern Uganda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Tunroth; Linda Mokvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The distance between the third world and the western countries is continuing to increase. The continent of Africa is home to many of the absolute poorest nations on this planet, making development even more difficult in the region. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar investeringsprocessen : - En komparativ fallstudie om de främsta faktorerna som påverkar investeringsprocessen i svenska kommunägda bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Moa Persson; Sally Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Investment process; factors affecting the investment process; municipalhousing company; public good; investments in real estate; Investeringsprocess; faktorer som påverkar investeringsprocessen; kommunägda bostadsbolag; allmännytta; fastighetsinvestering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Investeringar i företag och samhälle bidrar till en ökad BNPtillväxt därför är det av betydande vikt att identifiera investeringsbegreppet. Investeringar är även avgörande för ett företags framtida överlevnad därav är det viktigt att förstå investeringsprocessen och vilka faktorer som påverkar den. LÄS MER

 4. 4. Make way for the Artificial Intelligence train : A qualitative case study investigating the internationalization of Swedish AI firms, as well as the drivers and barriers affecting their process.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Linn Johansson; Marcus Persson; [2018]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI; Innovation; Internationalization; Networks; Barriers; Drivers;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to investigate and analyse the internationalization of Swedish SMEs operating within the artificial intelligence industry, as well as to identify the drivers and barriers that influence the process. The methodology chosen for the research was to conduct a qualitative multiple case study with different Swedish AI firms with international operations through an abductive approach. LÄS MER

 5. 5. THE ART OF MAKING RATIONAL INVESTMENT DECISIONS ‘The fall of theories and the rise of heroes?’

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Eric Bornhammar; Oliver Widal; [2017-07-04]
  Nyckelord :Investments; Decision-Making; Performativity; Rationality; Technology; Consultants;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER